Žalobci mají za úkol obžalobu podanou Městskému soudu v Praze předělat. „V obžalobě, a to v popisu skutku, se lze vyhnout samotnému popisu obsahu utajovaných skutečností, aniž by to bylo na újmu procesním požadavkům," napsal soudce Viktor Mach v rozhodnutí z 2. listopadu, proti kterému není možné odvolání. Žalobce má podle něj označit jen části textu s obsahem utajovaných zpráv. Jediným takovým materiálem je pouze zpráva kontrarozvědky, nic podobného se ve spisu nenašlo, dodal Mach. Po nutném odtajnění bude možné s obžalobou nakládat podle trestního řádu.

Ostravská pobočka Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, která rozsáhlý spis týkající se někdejší šéfky kabinetu premiéra Nečasové dozoruje, podala obžalobu Městskému soudu v Praze. Ten ji vrátil v květnu k přepracování, protože k utajení prý není důvod. Žalobci podali proti rozhodnutí stížnost, kterou VS zamítl. Městský soud tvrdí, že utajení obžaloby je překážkou spravedlivému procesu a poukázal na „veřejný zájem o průhlednost trestních procesů". Městský soud prý navíc obžalobu vrátil poté, kdy se u žalobce „nesetkal s úspěchem" s návrhem na úpravu textu. „Celkem jednoduchá technická úprava odůvodnění obžaloby by umožnila její náležité doručení obžalovaným a jejich obhájcům," napsal VS.

Veřejné jednání

Machův senát v odůvodnění také zmínil rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého „veřejný charakter jednání představuje základní zásadu zakotvenou v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod".

Státní zastupitelství ve své stížnosti namítalo, že ojedinělost případu je daná právě nutností chránit utajované informace a samotnou povahou údajné trestné činnosti, kterou je podle vyšetřovatelů vyzvídání a vyzrazení zpráv BIS. Zpravodajci prý také policii potvrdili, že stále trvají důvody utajení.

Vyšetřovatelé v kauze obvinili čtyři lidi, většině hrozí až tříleté vězení. Kromě Rittiga a Nečasové jsou obžalovaní advokát David Michal z právní kanceláře MSB Legal (dříve Šachta and partners), která plní Rittigova zadání ohledně byznysu, a lobbistův obchodní partner Tomáš Jindra. Nečasová podle obvinění předávala v roce 2012 zprávy z tajné služby lidem z okolí Rittiga. Údajný policejní důkaz o úniku informací z BIS a ohrožení zájmů státu zachytilo odposlouchávací zařízení v místnosti, kde Rittig vedl jednání. BIS ale odmítá, že by její zprávy unikaly k Nečasové.