Poslední část zmiňované debaty Deníku byla věnována kauze Podnikatelské družstevní záložny, kde měl předseda ODS uloženy v období 2015 až 2022 peníze. Z ní v letech 2017 až 2022 formou sponzorského daru odešlo 218 tisíc eur na podporu nadace New Direction, která je spojená s konzervativní frakcí Evropského parlamentu, jejímž členem je i ODS. A odtud pak zase zhruba stejná suma přišla do Think-tanku Pravý břeh - Institut Petra Fialy.

Měli by si lidé spořit na důchod víc sami a méně spoléhat na stát? Vyjádřit svůj názor můžete v anketě na konci článku:

Ví premiér, co vás trápí? Deník.cz nabízí živé debaty s Petrem Fialou.
ANKETA: Měli by si lidé na důchod více spořit sami a méně spoléhat na stát?

Platí, že Pravý břeh musel ty částky vysoutěžit? „Otázka, jak to, že člověk, který je spojen se záložnou, tedy pan Kamil Bahbouh, posílal finanční dary nadaci, z níž pak Pravý břeh čerpal peníze, je namístě. Think-tank New Direction podle mých informací funguje tak, že lidé, kteří mají chuť podpořit pravicovou politiku na evropské úrovni, do ní posílají peníze bez možnosti ovlivnit, jak je dál rozdělí. Tato nadace vypisuje výběrová řízení na konkrétní projekty, do nichž se Pravý břeh nebo CEVRO Institut přihlásí a v případě úspěchu musejí splnit úkoly, k nimž se zavázaly, například přípravu řady publikací. Rozhodně tedy neplatí, že pan Bahbouh jen s mezizastávkou New Direction poslal peníze Pravému břehu. Kdyby to chtěl udělat, bylo by tisíckrát jednodušší, kdyby mu to takový sponzorský dar dal rovnou. Ta složitá konstrukce byla jenom proto, že ty dvě věci spolu nesouvisejí,“ uzavřel Petr Fiala čtvrteční debatu.