„KDU-ČSL bude zejména dbát na to, aby nebylo poškozeno vyšetřování kauz," napsal Bělobrádek v textové zprávě. Reforma podle něj nesmí dopadnout na příslušníky slučovaných útvarů. „Pokud jde o hrozbu vypovězení koaliční smlouvy, doufám, že k tomu nedojde," uvedl.

Lidovci poukazují na fakt, že z hlediska ústavní dělby moci je policie plně v kompetenci svého prezidenta a jeho návrh podléhá jen schválení ministrem vnitra. O reorganizaci se podle nich musí dál diskutovat ve vládě, Parlamentu či mezi odborníky, debata se nesmí politizovat a vést přes média.

Změnami nesmí být podle lidovců ohrožen protikorupční étos vlády. „Policejní složky zabývající se korupcí nesmějí být paralyzovány, či snad dokonce podřízeny politickému dohledu," stojí v prohlášení. Strana chce udělat vše pro to, aby se situace v koalici uklidnila.

„Bezpečnostní politika je odpovědností celé koalice. KDU-ČSL nemá v policii žádný svůj zájem. Kromě jediného: aby vyšetřování závažných kauz probíhalo nestranně, nezávisle a dle zásady ‚Padni, komu padni'," uvedla nejmenší vládní strana. Protikorupční úsilí považuje za stejně významné jako oživení ekonomiky či podporu sociálně spravedlivého stá­tu.

Ve vládě, Bezpečnostní radě státu i v Parlamentu chce KDU-ČSL prosazovat garance, že nebude nijak politicky zasahováno do práce policistů protikorupčního útvaru a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ).