Klaus při ceremoniálu zopakoval svůj názor, že vysoké školy by měly hledět především na kvalitu vzdělání a neusilovat o stále větší počet studentů.

Padesátiletá Mauritzová dosud působila jako děkanka zdravotnických studií ZČU. Akademický senát univerzity, jejíž právnickou fakultu provázela kauza s opsanými pracemi a rychlostudenty, zvolil Mauritzovou rektorkou loni v listopadu. Ve funkci nahradí Josefa Průšu, který byl kvůli svému údajně benevolentnímu přístupu k aféře na plzeňských právech kritizován.

Mauritzová dříve řídila soukromou Vysokou školu Plzeň, jež se před dvěma lety začlenila pod ZČU. Po zvolení prohlásila, že chce změnit vnější pohled na ZČU. Události na právnické fakultě se podle ní nesmějí opakovat.

Klaus jmenoval také nového rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jindřicha Smetanu. Své první funkční období má před sebou také nová rektorka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Magdalena Hrabánková, která dosud byla děkankou ekonomické fakulty univerzity. Ve svých funkcích budou pokračovat rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř a rektor Slezské univerzity Rudolf Žáček.

Česko potřebuje kvalitní školství

Klaus novým rektorům při ceremoniálu řekl, že české školství potřebuje posun nikoliv kvantitativní, ale kvalitativní. „Doufám, že už se opouštějí představy devadesátých let a počátku prvního desetiletí 21. století o tom, že, co Čech to vysokoškolák je to největší blaho a dobro, které můžeme v naší zemi udělat,“ poznamenal.

Prezident při slavnostním jmenování pouze potvrdil volbu akademických senátů, které nové rektory vybraly. Funkční období většiny dnes jmenovaných rektorů začne 1. března, Smetanovi o měsíc dříve.