V únoru začne výstava, která přiblíží dějiny země od raného středověku po současnost. Vyvrcholením bude výstava nazvaná Doteky státnosti. Zaměří se na státní symboly České republiky a nabídne třeba vzácná státní vyznamenání nebo předměty spojené s významnými osobnostmi včetně atentátníků na Reinharda Heydricha. Výroční rok zahájí slavnostní ceremoniál střídání Hradní stráže a jednodenní výstava 1. ledna.

"Velký projekt ke stému výročí založení republiky a 25 let od vzniku České republiky se připravoval téměř dva roky. Pražský hrad by se měl stát jedním z center oslav těchto jubileí," řekl Novák. Na přípravě se podílí Pražský hrad, Vojenský historický ústav, ministerstvo vnitra, Národní archiv a řada dalších institucí.

"Konat se bude série výstav, které by měly připomenout osoby, události, předměty související s naší státní a národní identitou," poznamenal Novák. Výstavy budou rámovány 1. lednem a 28. říjnem a navzájem na sebe budou chronologicky a obsahově navazovat. Novák poznamenal, že budou svou komplexností zcela unikátní a opakovat se na Pražském hradě v nejbližších desetiletích nebudou. První tři budou zdarma, na další tři bude stát společný lístek 150 korun, důchodce či studenty vyjdou dohromady na 70 korun.

Účastníci pochodu Srdce na Hrad se vydali z Palachova náměstí Nerudovou ulicí na Pražský hrad. V čele průvodu jsou kandidáti na prezidenta Pavel Fischer (vlevo) a Marek Hilšer.
Havlovi příznivci donesli na Hrad po letech symbol srdce

První výstava je naplánována už na 1. ledna, tedy na státní svátek vzniku České republiky. Jubilejní rok symbolicky zahájí slavnostní polední střídání Hradní stráže, které mimořádně doprovodí státní hymna. Pro veřejnost se poté otevřou návštěvní místnosti Kanceláře prezidenta republiky na třetím nádvoří Hradu. Vystaveny budou třeba originál ústavy, Řád bílého lva a Řád Tomáše Garrigua Masaryka či originály dokumentů spojených s prvním českým prezidentem Václavem Havlem. "Pro prvních 5000 návštěvníků budou připraveny pamětní listy k 25. výročí vzniku České republiky," dodal Novák.

Další výstava začne v Císařské konírně 10. ledna a bude pod názvem V základech státnosti trvat do 15. ledna. "Návštěvníci budou mít unikátní možnost vidět nejvýznamnější listiny a některé archeologické památky, které leží v samotných základech české státnosti. Výstava bude velmi krátká, protože originály tak vzácných památek nic jiného neumožňují," poznamenal Novák. K vidění budou třeba dvě listiny Zlaté buly sicilské nebo vzácné evangeliáře včetně korunovačního evangeliáře Karla IV.

Praha. Ilustrační foto.
Praha slaví stříbrnou svatbu s UNESCO

Na výstavu naváže zpřístupnění korunovačních klenotů. Lidé se na ně budou moci podívat ve Vladislavském sále a doprovodí je expozice o jejich osudech v době republiky. "Měla by ukázat, proč si i v době republikánské vážíme korunovačních klenotů českých králů jako symbolu naší státnosti," řekl Novák.

Na konci února v Císařské konírně začne výstava Labyrintem dějin českých zemí. Formou zážitkové expozice představí tisícileté období, ve kterém vznikal a formoval se český stát. "Výtvarná stránka expozice je volena tak, aby každé zastavení evokovalo dobu, v níž se událost odehrála," dodal Novák.

Největší výstavou by měly být od března do konce října Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu. Její osu budou tvořit období různých prezidentů. Část bude věnována oficiálním státním symbolům a jejich vývoji, další pak takzvaně dotýkaným věcem. Poprvé budou například vystaveny v ucelené kolekci nejvyšší státní vyznamenání. Lidé si budou moci také prohlédnout sako, které měl na sobě výsadkář Jan Kubiš při atentátu na Heydricha, a mnoho dalších originálních exponátů. Součástí výstavy bude zvláštní expozice, ve které se budou témata měnit. Podle Nováka tak autoři chtějí lidi pozvat, aby se na Hrad vraceli. "Celý projekt je primárně zaměřen na české občany, se zvláštní pozorností věnovanou dětem a seniorům," poznamenal.

Poslední výstavou bude Stráž na Hradě pražském, která v tereziánském křídle Královského paláce od června do října připomene 100 let od založení Hradní stráže.

Eva a Jiří Drahošovi společně chystají rodinné Vánoce
Eva Drahošová: Vánoční strom zdobíme vědecky