V mezičase se změnila právní úprava, která od 1. ledna klade vyšší nároky na smlouvy o pojištění cestovních kanceláří proti úpadku, a vedla tak ke zvýšení sjednávaných limitů. Zároveň z ní ale podle mluvčího Generali Jiřího Cívky vyplývá, že pojišťovna hradí právě jen do limitu, nikoliv v neomezeném rozsahu. "Opačný přístup je proti základním principům pojišťovnictví," uvedl Cívka.

Podle soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka však i po novele trvá povinnost nahradit klientům plnou cenu. Poukázal na důvodovou zprávu k novele i na závazky plynoucí z členství v Evropské unii. "Domnívám se, že výklad ÚS je správný," řekl Fenyk.

Zákon po novele říká, že cestovní kancelář je povinna udržovat limit pojistného plnění v takové výši, "aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré nároky zákazníků". V následující větě zákon zmiňuje povinnost pojišťovny uspokojit nároky zákazníků "až do výše sjednaného limitu pojistného plnění".

Už loni podobný rozsudek

Podle ústavních soudců z důvodové zprávy k novele plyne, že záměrem zákonodárců bylo od počátku - tedy i minulosti - to, aby zákazníci cestovní kanceláře v případě jejího úpadku dostali skrze pojišťovnu vše, co zaplatili. Novelizací mělo být zabráněno pouze případným výkladovým nejasnostem, které s sebou původní znění zákona přinášelo, stojí v dnešním nálezu.

Spor, který dnes řešil ÚS, se týká ještě období staré právní úpravy. Pojišťovna argumentovala tím, že celková výše nároků klientů zkrachovalé cestovní kanceláře převýšila sjednaný limit. Klienti se obrátili na Obvodní soud pro Prahu 2, který jejich žalobu zamítl. Následovala ústavní stížnost, v níž klienti poukazovali na porušení práva na spravedlivý proces a práva vlastnit majetek.

US už loni rozhodl podobně jako dnes, tehdy zamítl stížnost Generali Pojišťovny ve sporu s jiným klientem. Nález vyvolal kritiku Generali i dalších pojišťoven. "Máme připraveno podání k Evropskému soudnímu dvoru," řekl dnes Cívka.