„V tom se nikdo nevyzná,“ utrousil při předčasném odchodu z jednání zastupitelů nespokojený občan. Nebyl sám, kdo ztratil nit, o čem to vlastně táborský sbor jedná. Na programu byl zrovna způsob převodu bývalých kasáren na výherce výběrového řízení. Zastupitelé sem tam přehazovali procenta, která umocňují to které hodnoticí kritérium v zadání podmínek pro výběr investora. A nepomohly ani neveřejné konzultace. Opozice ani po nich nenachází s koalicí byť jen sebemenší shodu.

Lídr komunistů Ladislav Šedivý dokonce pojal přesvědčení, že jsou klamáni. „Materiál se tváří jako loajální, ale je to kaše, která se neshoduje s rozhodnutím rady, a my ji proto odmítáme,“ řekl. Je přesvědčen, že lukrativní majetek by měli prodat za cenu 1 550 korun za každý čtvereční metr. Při výměře areálu 64 000 m² by kupec musel sáhnout pro 99 milionů. A další miliony ještě před realizací svého záměru by mu z kapes tahaly demolice a likvidace ekologických zátěží. Šedivého protinávrh získal jen devět hlasů.

K prosazení původního návrhu pak koalici stačilo 15 vlastních hlasů. Cestu do výběrového řízení tak má otevřenou každý, kdo bude mimo jiné respektovat minimální kupní cenu 10 milionů.

Kdo, s jakou cenou a záměrem se ke koupi kasáren přihlásí, bude komise pro otevírání obálek vědět již 31. října ve 13 hodin. Původní výběrové řízení, do něhož se přihlásil jen jeden zájemce, zastupitelé zrušili letos v dubnu kvůli nízké ceně. Místostarostové Martin Jirovský a Jiří Bartáček pak dostali za úkol připravit nový záměr převodu i zadání výběrového řízení.

Z materiálu vyplývá, že kromě minimální ceny bude město po investorovi požadovat i pětimilionovou kauci. Předmětem prodeje je 29 staveb a 30 pozemků. Město si v areálu ponechá pozemek o výměře 10 500 m². Městský majetek výherci pronajme na dobu realizace záměru, která nesmí překročit osm let od podpisu smlouvy. Zastupitelé tedy v pondělí odhlasovali pronájem s následným prodejem.