Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční 12. a 13. října 2018.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

V komunálních volbách nelze volit s voličským průkazem. Stejně tak v těchto volbách nelze volit na zastupitelských úřadech v zahraničí. Každý volič může volit pouze tam, kde má trvalé bydliště.

K urnám místního referenda na Praze 10 přišlo podle Českého statistického úřadu 15,8 procenta voličů.
Práce ve volebních komisích neláká. Odměny za ni přitom porostou

V těchto volbách také volič získává jediný volební lístek, případně dva, pokud volí zastupitelstvo města i městského obvodu – například v Praze. Na lístku jsou uvedeny všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami.

Volič může vybrat politickou stranu třemi způsoby:

* označí jednu politickou stranu, tj. křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany (tzv. velký křížek). V takovém případě dostávají hlasy kandidáti voličem označené strany.

* označí kandidáty napříč stranami (malé křížky) V tomto případě má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů.

* kombinace obou variant. Volič označí jednu stranu a z dalších stran vybere jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené celé strany je pak dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Volební billboard pro komunální volby 18. července v Praze. Renáta Zajíčková, ODS
Obecní volby bez finančních pravidel. Ohlídá je Transparency International

Lístky každý volič dostane domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud se tak nestane, nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti.

VOLBY DO SENÁTU

V případě, že se v daném obvodu volí i do Senátu, dostane volič od komise prázdnou žlutou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.

U voleb do Senátu má každý kandidát svůj samostatný volební lístek označený razítkem pověřeného obecního úřadu. V případě poškození nebo ztráty může volič požádat komisi o vydání nové sady hlasovacích lístků.

V případě, že se volič nachází v době senátních voleb mimo trvalé bydliště, může využít voličský průkaz. Hlasovat lze ale pouze ve dnech voleb na území České republiky a pouze v obvodech, kde byly volby vyhlášeny. Písemnou žádost o vydání voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronickou prostřednictvím datové schránky musíte podat nejpozději v pátek 28. září. Lhůta pro osobní žádost o vydání voličského průkazu končí ve středu 3. října.

Ilustrační foto.
Do Senátu chce 194 mužů a 42 žen, průměrný věk uchazečů je 56 let