„Opakovaně zaznívalo, že si nesmíme nechat některá témata ukrást, například naplňování lidských práv," uvedl místopředseda KSČM. „Člověk nemusí být velký radikál, aby mohl říci, že v současnosti je způsob naplňování těchto práv špatný," řekl.

Komunisté v diskuzi o programových prioritách mluvili podle něj také o hospodářském růstu nebo ekologických rizicích. „Měli bychom být také dostatečně razantní, pokud jde o svobodu užívání a sdílení informací," doplnil Dolejš. „Hlavní je, že jsme si mohli vyměnit názory a vzájemně se pochopit. Teď je třeba tomu dát nějakou strukturu," uvedl.

Kromě programového směřování diskutovali členové KSČM o přípravě na volby, například o zlepšení přípravy propagačních materiálů. „A mezi tématy byla rovněž příprava velké mezinárodní konference, která bude v roce 2015," podotkl Dolejš.