Inspektoři porovnávali výsledky žáků třetího ročníku a sedmého ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a druhého ročníku středních škol ve čtyřech motorických testech.

Na podzim 2022 tak inspekce na 3700 základních a 1100 středních školách měřila výkony dětí ve vytrvalostním běhu, v dělání sedů-lehů a ve skoku dalekém. Žáci na základních školách ještě běhali na krátkou vzdálenost, což mělo otestovat jejich rychlostní obratnost, hbitost a rychlost. Chlapci ve druhém ročníku střední školy zase prováděli shyby, dívkám téhož věku se měřila délka výdrže ve shybu.

Děti na prolézačce. Ilustrační snímek
Nadváhou a obezitou trpí v Česku přes čtvrtinu dětí. Situaci zhoršil covid

Z měření vyplynulo, že zhruba šest procent žáků třetího ročníku a deset procent žáků sedmého ročníku je nedostatečně pohybově zdatných. U středoškoláků má problémy se všemi testovanými pohybovými aktivitami dokonce 15 procent dětí. Nízká tělesná zdatnost je přitom podle inspektorů spojená se zdravotními riziky a může omezovat připravenost pro výuku a zvládání každodenních pohybových úkolů.

Hůře jsou na tom s kondicí dívky. Vytrvalostní člunkový běh bez problémů zvládla jen tři procenta děvčat v sedmém ročníku ZŠ a ve druhém ročníku SŠ, u žákyň třetí třídy to bylo devět procent. Běh ale nyní činí problémy i chlapcům.

 V porovnání se školáky, kteří cviky podstoupili v 90. letech, pozorují inspektoři u dnešních dětí ve všech sledovaných věkových skupinách výrazné zhoršení. Srovnatelné výsledky mají žáci základních škol s výsledky dětí v minulosti v silových aktivitách, informoval Zatloukal. V tomto školním roce zvládlo v optimální kvalitě shyby 11 procent studentek a 17 procent chlapců na SŠ.

Školáci. Ilustrační snímek
Vysvědčení bez známek? Školy mohou změnu přijmout jen formálně, varuje odborník

Měření tělesné zdatnosti dětí chce ČŠI pravidelně opakovat. V budoucnu by se mělo konat pravidelně každé čtyři roky, řekl Zatloukal. Cílem je podle něj to, aby inspektoři mohli sledovat rozvoj pohybových schopností týchž dětí.

Změna koncepce výuky 

Na základě výsledků měření inspekce školám doporučuje zaměřit se na rozvoj pozitivního vztahů dětí k pohybu. Podle inspektorů by učitelé měli zařadit pohyb i do jiných předmětů, než je tělocvik, a vytvářet prostor pro aktivní přestávky. Ministerstvo školství by zase podle ČŠI mělo podpoře tělesné zdatnosti školáků věnovat systémovou pozornost.

 Inspektoři úřadu doporučili změnit přípravu učitelů tělesné výchovy, vytvořit nový systém školních sportovních soutěží a podporovat zvýšení nabídky volnočasových pohybových aktivit.

Obézních dětí přibývá.
Obezita není jen věcí dítěte, říká psycholožka. Rodiče se zbytečně dopouští chyb

Podobně se vyslovil i předseda České unie sportu Miroslav Jansta. „Pro zdravý tělesný rozvoj dětí je nutné změnit koncepci výuky tělocviku tak, aby byl pro děti dostatečně atraktivní a motivoval je více k pohybu,“ uvedl.

Doplnil, že na zvýšení pohybových aktivit se zaměřují koncepce Zdraví 2020 a Sport 2025, které přijala vláda. Jejich závěry ale podle Jansty vlády nenaplňují, a Česko tak v zajištění výchovy ke sportu a péče o pohybovou gramotnost obyvatel oproti jiným evropským zemím zaostává.