Zastánci tohoto principu však zřejmě ještě vyhráno nemají, protože se proti němu staví řada oponentů, a to nejen z řad samotných exekutorů.

S předlohou přišli senátoři ČSSD v čele se Zdeňkem Škromachem a navrhují zavést místní příslušnost exekutorů podle soudních krajů. „V současné době je v České republice 160 exekutorů, tedy v případě krajské příslušnosti bude mít oprávněný možnost volby z cca 20 exekutorů. 
V případě okresní příslušnosti by se možnost volby blížila nule, neboť průměrně by 
v okrese bylo 1,8 exekutora," uvedli předkladatelé návrhu, který podle nich stále umožňuje reálnou možnost volby.

Teritorialitu už podpořila sama Exekutorská komora ČR na svém květnovém sněmu. „Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů by účastníkům řízení přineslo řadu nesporných výhod: blízkost exekutorského úřadu, lepší dohled nad dlužníkem a kontrolu majetkových poměrů, snazší možnost požádat 
o splátkový kalendář, přehlednou evidenci spisů u jednoho exekutora, zkrátka vyšší vymahatelnost práva," vypočítává mluvčí komory Petra Báčová.

Zastánci teritoriality si od tohoto principu slibují i posílení nezávislosti samotných exekutorů, protože by exekutoři přestali být v pozici konkurujících si podnikatelů.

Debaty rozdělily samotné soudní vykonavatele

S tím ovšem nesouhlasí uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce, které vzniklo v řadách samotných soudních vykonavatelů. „Absence konkurenceschopnosti by ochromila nastavený systém, který zajistil neuvěřitelný nárůst úspěšnosti vymáhání povinností. Jakýmkoliv omezením, nebo dokonce odbouráním konkurence zcela zákonitě nastane ztráta motivace k práci a s tím spojené důsledky, ať již jde například o snížení kvality vymáhání či odklon od exekucí k vymáhání pohledávek vlastními či mimoprávními silami," varuje mluvčí uskupení a litoměřický exekutor Ondřej Mareš.

Podle Báčové však princip teritoriality kritizuje jen „několik málo subjektů, které jsou navázány na velké věřitelské domy a které se obávají, že změna systému pro ně bude znamenat nutnost upravit nastavení stávajících pravidel 
a schémat".

Mezi odpůrce místní příslušnosti exekutorů patří třeba Svaz měst a obcí ČR. Jeho předseda Dan Jiránek (ODS) tvrdí, že pro mnohé obce 
a města je řešení pohledávek formou exekučního řízení běžnou praxí. Kvůli tomu se také zvýšila efektivita vymahatelnosti dluhů. „Úplné omezení výběru exekutorů, tedy potlačení konkurence mezi nimi, by tak mohlo mít dopad na rozpočty samospráv kvůli nižší vymahatelnosti pohledávek," doplnil.

Podobně argumentuje 
i prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk. „Tuto systémovou změnu exekučního vymáhání pohledávek shodně považujeme za zcela nežádoucí, neboť by vedla ke snížení efektivity vymáhání pohledávek, zvýšení cen řady produktů a služeb a měla by negativní dopady na veřejné rozpočty," řekl Staněk.

Placení záloh

Místní příslušnost spojená 
s povinným placením obligatorních záloh se nelíbí ani Sdružení dopravních podniků České republiky, protože to bude komplikovat vymáhání pohledávek po černých pasažérech.

Tajemník odborné skupiny sdružení Milan Hrudka se obává, že kvůli zálohám nebudou exekutorské úřady motivovány k tomu, aby pohledávky vymohly. „Negativně se to projeví na míře vymahatelnosti pohledávek, která se v současné době pohybuje mezi 30 až 40 procenty," upřesnil Hrudka.

Tyto argumenty ovšem Exekutorská komora ČR odmítá. „Jakékoliv obavy z nečinnosti soudního exekutora, který by byl pověřen výkonem řízení například pro výživné, jsou liché. I po zavedení místní příslušnosti by samozřejmě bylo možné postihnout nečinnost v řízení," řekla mluvčí komory Báčová. Navíc by exekutor byl podle ní lépe kontrolovatelný dohledovými orgány. „Pokud by nepracoval správně, byl by, stejně jako dnes, kárně postižitelný," doplnila.

Po místní příslušnosti už delší dobu volají bojovníci proti dluhům. „Každý rozumný člověk s tím souhlasí. Musí k tomu být ovšem politická vůle, tu ale člověk nevidí," uvedl již dříve ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický.