Kongres žen se koná v ČR podruhé. Přihlásilo se na něj 1100 účastníků a účastnic. Hlavním tématem je obraz žen a jejich postavení v médiích. Podle pořadatelek i hostů akce se v médiích k důležitým otázkám vyjadřují většinou muži, ženy komentují obvykle jen zdraví, sociální věci či rodinu. Objevují se tak v roli matek, obětí či svědkyň. Mívají podřadnější úlohy, jsou pasivní, mají nižší profesní zařazení a bývají spíš jen odbornicemi na domácnost.

„Žijeme ve společnosti, kde je normální nezvat do diskusí o celospolečenských tématech ženy, kde moderátorky vypadají jako panenky, kde rozhodují o obsahu téměř výhradně muži, kde polonahé ženské tělo můžeme použít k prodeji čehokoliv," uvedla předsedkyně organizačního výboru kongresu Marcela Linková. Podle ní se téma rovnosti žen a mužů často bagatelizuje.

Výsledkem kongresu se stalo desatero, které by mělo pomoci situaci změnit. První je požadavek na používání mužských a ženských rodů – nejen studenti či učitelé, ale také studentky a učitelky. Mezi další zásady patří boj proti stereotypům, rovné zastoupení žen a mužů v diskusních pořadech, získání více žen do vedoucích pozic či odmítnutí výrobků se sexistickou reklamou. Rodině přátelské pracovní prostředí s možností dělat z domova či na částečný úvazek by mělo být i v redakcích. Pomohla by také spolupráce novinářek.

Desatero kongresu

Podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) média nastavují, jak se lidé budou na určité věci dívat a jak je budou hodnotit. „Ženy byly jako hlavní aktérky zobrazeny ve 23 procentech zpráv. Reportéři, kteří podávají informace o sociálních věcech a spravedlnosti, jsou ze 64 procent ženy. O kriminalitě a násilí referují ze 67 procent muži," uvedl.

Podle eurokomisařky Věry Jourové mají lidé v médiích moc rozhodovat o tématech i o tom, kdo a jak o nich bude mluvit. „Je důležité, aby zastoupení na rozhodování bylo vyvážené," uvedla Jourová ve svém videopozdravu.

Šéfredaktorku měl jeden ze šesti hlavních deníků, mezi 13 zástupci šéfredaktorů nebyla žádná žena. Zpravodaje a komentátory vedlo deset mužů a dvě ženy. V denících bylo deset šéfeditorů, žádná šéfeditorka.

Ženy neřídí žádný z pěti velkých zpravodajských serverů, jeden má ředitelku redakce. Zpravodajství šéfují čtyři muži a dvě ženy. Šéfeditorů je deset, šéfeditorka žádná.

Ze tří celostátních televizí má ředitelku jedna. Ve veřejnoprávní České televizi zástupci ředitele, šéfové rubrik a vedoucí vydání jsou jen muži.

Pořadatelky chtějí desatero kongresu dál prosazovat. Podle Linkové chtějí pracovat hlavně s muži, kteří jsou v médiích na nejvyšších postech.

Desatero kongresu žen:
Jazyk je mocný, mluvme správně – Studenti, právníci, sportovci… proč, když mluvíme i o ženách?
Braňme se stereotypům – A kdybych byla muž, zeptal byste se taky tak? Zkuste to jinak!
Vyžadujeme rovné zastoupení žen a mužů v diskusních pořadech.
Trvejme na genderové vyváženosti v regulatorních orgánech – Kvóty fungují.
Získejte víc žen do vedoucích pozic v médiích – Společnost tvoří 50 procent mužů a 50 procent žen. Proč nejsou ve vedení?
Vytvářejme pracovní prostředí přátelské rodině – sdílené místo, částečné úvazky, práce z domova… proč ne v médiích?
Řekněte ne produktům, které prodává sexistická reklama.
Podporujme různost na obrazovkách i v éteru – věk, pohlaví, sexuální orientace, rasa, etnicita… na obrazovky patří vše stejně jako do života.
Nerozdělujme svět na mužský a ženský, je jen jeden.
Ženy, spolupracujme! – Feminismus není nadávka.