Středoškoláci včera psali didaktický test z matematiky a písemnou práci z angličtiny. Potřebovali k tomu předtištěné či záznamové archy. To jsou tuny papíru, jež musí Cermat jako organizace připravující maturity převzít, zabezpečit 
a rozvést do škol. Dřina pak čeká i na učitele, kteří papírové podklady rozdávají žákům. To vše několikrát, protože maturanty čeká ještě test z českého a cizího jazyka i slohová práce z češtiny.

Nehospodárných 82 milionů

Jde tudíž o velmi drahou záležitost, jejíž premiéra v roce 2011 stála 178 milionů. Celkem ale projekt jednotné maturitní zkoušky přišel na miliardu a půl. Podle auditu, který Marcel Chládek nechal vypracovat, se během čtyř maturitních let vynaložilo nehospodárně 82 milionů korun. Od přechodu na elektronickou podobu zkoušky si ministr slibuje výraznou úsporu, ale nejen to. „Nový způsob centrálního zadání umožní generovat 30 různých zadání do třídy, což by vyloučilo opisování. Jinou cestou může být zveřejnění kupříkladu 1400 otázek na webu, na něž se studenti mohou, pokud by byli tak pilní, v předstihu připravit. Nejde přece o to je nachytat, ale prověřit jejich komplexní znalosti," sdělil ministr.

Letos se ovšem možné podvádění u maturit bude řešit tradičně. Jak uvedl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, jeho lidé budou trvale přítomni v 39 rizikových školách, kde byly loni problémy. Do dalších 300 náhodně vybraných SŠ pak vyrazí 250 inspektorů, kteří budou u písemných i ústních zkoušek.

Mistrovská zkouška

Ministerstvo chystá další převratné novinky. Do tří let by se měl pilotně ověřit model, v němž by maturovali jinak žáci odborných škol 
a gymnázií. Pro absolventy učilišť by současný model skončil. Nahradit ho má mistrovská zkouška, kterou by mohli složit po tříleté praxi. Na gymnázia by se podle Marcela Chládka mohly vrátit čtyřstránkové eseje, které by „odkryly studentovu osobnost". Popis pracovního postupu při výrobě palačinek, jak znělo jedno z předloňských zadání, o hlubinách študákovy duše asi vskutku neprozradí nic. Jak Deníku řekl Marcel Chládek před časem, za dva roky by témata slohových prací chtěl vyhlašovat v rozhlase a televizi osobně.

Od roku 2020 se počítá se zavedením tří povinných předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka a matematiky. „Než k tomu dojde, musí se změnit výuka matematiky na základních školách, o tom nyní intenzivně debatujeme s představiteli pedagogických fakult," ujistil ministr. Právě matematika je stále méně oblíbenějším maturitním předmětem. „Zatímco v roce 2012 si ji vybralo 44 procent žáků, letos jen 36 procent," zdůraznil ředitel Cermat Jiří Zíka. Za první tři roky existence státních maturit celkově neuspělo 12 procent přihlášených.
Letos maturuje 87 500 žáků, z toho 7 450 v náhradních termínech. Písemná část státních maturit končí 13. května, výsledky školy žákům rozdají 16. května, pak začíná období ústních zkoušek a profilová část maturit. Závěrečným maturitním dnem je úterý 10. června. V té době už budou 
v plném proudu přijímací zkoušky na vysoké školy.

Náklady na státní maturity:

2011 178 milionů korun
2012 195 milionů korun
2013 161 milionů korun
2014 154 milionů korun
2017* 50 milionů korun

*plán Zdroj: MŠMT