„Toto nařízení je spíše formální, namířené naopak na ochranu fyzických osob vůči kominíkům pro případ, že by se něco stalo a vznikl by požár. Aby pak bylo jasně doložitelné, na čí straně se stala chyba. Preventivně však žádné takové kontroly neprovádíme,“ uvedl David Schön z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Pro klid duše

Razítko od kominíka o provedené kontrole spalinových cest je tak potřeba vlastně jen kvůli stavebnímu řízení nebo například při žádostech o kotlíkovou dotaci. A samozřejmě se „hodí“ v případě požáru. Pokud pojišťovně předchozí, maximálně rok starou kontrolu nedoložíte, těžko se dočkáte pojistného plnění.

Podle zákona mají lidé povinnost pozvat si každý rok autorizovaného kominíka pro kontrolu spalinových cest jak u kotlů na pevná paliva, tak plynových. Tato povinnost je na rozdíl od fyzických osob vymáhána hlavně u právnických osob, tedy firem.

Hasiči nicméně radí, aby lidé nepodceňovali riziko a na kominíky nezapomínali. „Vymetat komín je třeba třikrát za rok a jednou ročně ho i stavebně zkontrolovat,“ podotýkají hasiči.

Nejvíc požárů vzniká přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezony bylo v Česku takových požárů 846 z celkových 965. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, vydrolené spáry či zazděný trám.