Má to zlepšit komfort pro turisty a současně snížit náklady na činnost konzulů v obou zemích.

Smlouvy určují, že ČR bude zastupovat Slovensko v Afghánistánu, Alžíru, Filipínách, Ghaně, Mongolsku a Pákistánu, Slovensko naopak Prahu zastoupí v Keni.

Konkrétně je v dokumentech upraven třeba způsob řešení případů pomoci v nouzi občanům smluvních stran v zahraničí a spolupráce při řešení mimořádných situací, jako jsou například živelné pohromy, zhoršení bezpečnostní situace či epidemie.

Češi a Slováci budou také spolupracovat při udělování schengenských víz v EU. Podobné smlouvy už má ČR uzavřeny s některými dalšími zeměmi. Dohoda je i v souladu s úsporami, k nimž obě ministerstva musejí přistupovat kvůli škrtům v rozpočtech. Česká republika v posledních letech zavřela několik konzulátů a velvyslanectví třeba právě v Keni. „Je to jeden ze způsobů, jak ušetřit,“ řekl Dzurinda. Podobně hovořil i Schwarzenberg.

Na podobném principu funguje visegrádský dům

Již v minulosti země V4, kde je vedle Slovenska a Česka ještě Maďarsko a Polsko, uvažovaly o tom, že si budou vzájemně více pomáhat v zastupování v zahraničí. Takto například již od loňska funguje visegrádský dům v Jihoafrické republice, kde ČR vlastní konzulát zrušila. Zvažovalo se poté, že jeden nebo dva podobné domy by mohly vzniknout například v některé zemi jižní Ameriky.

Obecným trendem v činnosti diplomatických misí je jejich úspornost. Česká diplomacie opakovaně upozorňuje, že čeští turisté se mohou v případě nouze obracet i na mise jiného členského státu EU.