„V České republice dosud chyběla všeobecně respektovaná autorita, která by reprezentovala odborná stanoviska příslušných výborů lékařských společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a byla nezávislou oporou Ministerstva zdravotnictví, jako je tomu třeba v Německu v případě Kochova institutu,“ vysvětlil důvody vzniku nového orgánu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Tisková konference po zasedání vlády premiéra Petra Fialy, 29. prosince 2021 v Praze. Vlevo je ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Jednomyslně. Vláda schválila programové prohlášení, se kterým požádá o důvěru

Národní institut pro zvládání epidemie (NIZP) vede Roman Chlíbek z Univerzity obrany, epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, který bude také v čele Skupiny imunologické a vakcinologické.

NIZP tvoří také další odborné skupiny: Skupina analytická pod vedením Lenky Přibylové z Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity v Brně, Skupina epidemiologie a prevence covid-19 pod vedením Rastislava Maďara, epidemiologa a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 pod vedením Pavla Dřevínka, přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie a Skupina léčby a kliniky covid-19 pod vedením Pavla Dlouhého, předsedy Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. 

Etické otázky jsou konzultovány s poradcem ministra zdravotnictví Markem Orko Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK.

Testování na koronavirus ve škole. Ilustrační foto.
Omikron už v Česku tvoří polovinu nových nákaz koronavirem, říká výrobce testů

Institut se bude scházet na týdenní bázi, a to vždy ve čtvrtek. Úzce spolupracuje s Centrálním řídícím týmem, který vedou generál Václav Vlček a plukovník Petr Šnajdárek.