Důležité informační linky

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop): 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212

  • volba 1 – pro aktuální informace v souvislosti s koronavirem
  • volba 2 – pro informace, jak postupovat, když se projeví příznaky nemoci (zdravotnická linka)
  • volba 3 – pro informace týkající se průmyslu a obchodu
  • volba 4 – pro seniory (9 – 17 hodin)
  • volba 5 – pro obavy ze současné situace (linka psychické pomoci)
  • volba 6 – pro informace týkající se dopravy

Horká linka ke koronaviru Ministerstva zahraničních věcí (MZV): česky +420 224 183 200, anglicky +420 224 183 100

Linky psychologické podpory (pouze pro pracovníky ve zdravotnictví): 607 400 591, 720 219 618

Linky při velmi vážných zdravotních problémech či ohrožení života: 155, 112

Infolinky ministerstev

Ministerstvo školství: 778 725 602

Ministerstvo dopravy: český 225 131 810, anglicky 225 131 820

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 – podnikatelé a živnostníci

Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Ministerstvo zemědělství: 221 814 595

Krizové linky a psychologická pomoc pro seniory

Krizová linka pro seniory: 800 200 007

Linka na pomoc seniorům: 840 111 122

Senior telefon - bezplatná linka důvěry organizace Život 90: 800 157 157 (nonstop)

Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798

Nonstop linka důvěry Charity: 516 410 668,  737 234 078

Další infolinky

Call centrum Úřadu práce ČR: 844 844 803

Call centra České zprávy sociálního zabezpečení: 800 050 248

Finanční správa pro poskytování informací v současné situaci: 225 092 392

Oficiální informace (weby)

Státní zdravotní ústav: www.szu.cz

Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz

Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz

Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz

Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz

Státní zdravotní ústav (SZÚ): www.szu.cz 

Úřad vlády: www.vlada.cz