Epidemiologická situace se každým dnem mění. Tam, kde byla ještě donedávna horší, to může být dnes už relativně dobré – a bohužel také naopak. Celkové počty od jara 2020 tak pomalu ztrácejí na výmluvnosti. Důležitější jsou aktivní případy.

Protože ministerstvo zdravotnictví poskytuje veřejnosti údaje o šíření koronaviru na okresní úrovni až s mnohadenním zpožděním, vytvořila datová redakce Deníku mapu založenou na vlastních dopočtech z kumulativních počtů. Zobrazuje počty nových případů každodenně zjišťované redaktory Deníku od krajských hygienických stanic v uplynulých 14 dnech.