Navíc se poskytuje v situacích, kdy není jiná možnost, jak potřebné vybavení zajistit. Počítejte proto s tím, že byste museli doložit příjmy rodiny a výpis z bankovních účtů. V zákoně, který v létě zavedl distanční výuku jako povinnou součást školní docházky, je ale i varianta, že žádný počítač (nebo připojení k internetu nemá) student nemá. Pokud žák nebo student nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo se s ní spojí telefonicky.

Ilustrační foto
Všichni školáci se opět učí z domu. Pro sociálně slabé rodiny jde o komplikaci