Na první stupeň základních škol se žáci mohli vrátit v pondělí, někde jich přišlo kolem 80 procent, jinde polovina nebo jen čtvrtina. Školy je musely rozdělit do skupin maximálně po 15. O přidání žáka do skupiny rozhoduje ředitel školy. "Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin," píše se v manuálu.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE 

Neplatí ani podmínka z dřívější verze manuálu, podle níž museli rodiče vyjádřit zájem o docházku dítěte na první stupeň základní školy do 18. května. "Pokud zákonný zástupce projeví zájem o účast na vzdělávacích aktivitách po stanoveném termínu, je možné dítě přijmout v případě, že to umožňují podmínky konkrétní školy, zejména tedy pokud je místo ve skupině žáků," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Chodit s dětmi mimo areál školy je podle dokumentu možné vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace. "Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob, a je tedy minimální riziko přenosu viru," uvádí manuál. Nadále ale platí zákaz pořádat školy v přírodě nebo vícedenní výlety.

Změnily se také podmínky pro zkoušení a přezkušování žáků prvního i druhého stupně, kteří se vzdělávali v zahraničí nebo doma. Nově může být u zkoušek maximálně 15 lidí, nemusejí také mít roušky, pokud je zachován rozestup 1,5 metru. Dosud mohli být přítomní jen zkoušený žák a zkoušející učitelé, zkoušení se nemohli účastnit ani lidé, kteří žáka vzdělávali.

 

Vzhledem k úpravě obecných pravidel pro zakrývání nosu a úst musejí nově žáci mimo budovu školy nosit roušky jen tehdy, pokud jsou někomu dalšímu blíže než dva metry. Výjimku mají členové jedné domácnosti.

Pravidla pro druhý stupeň

Ministerstvo do manuálu přidalo také pravidla pro žáky druhého stupně základních škol, kteří mohou podle pondělního rozhodnutí vlády do škol na konzultace či třídní hodiny od 8. června. Možnost jít do školy se vztahuje i na předání vysvědčení, odevzdání a převzetí učebnic nebo vyzvedávání věcí, které dítěti ve škole zůstaly. Pro žáky je docházka dobrovolná, pro školy pořádání akcí nepovinné.

"S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků druhého stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb," píše se v manuálu. I žáci druhého stupně ale musejí stejně jako mladší děti při příchodu do školy předložit čestné prohlášení, že nemají příznaky nemoci covid-19.