Jak bude vypadat omezená výuka?
Pro žáky posledních ročníků SŠ se dveře škol otevřou kvůli přípravě na maturity a závěrečné zkoušky 11. května, pro školáky 1.-5. tříd základních škol 25. května. Výuka na prvním stupni bude dobrovolná, v jedné třídě se bude učit pouze 15 dětí bez možnosti složení skupiny průběžně měnit. Každý žák bude muset předložit čestné prohlášení rodičů, že on ani nikdo z jeho domácnosti není zdravotně rizikový.

Plán vlády na postupné uvolňování opatření kvůli koronaviru.
PŘEHLEDNĚ: Kompletní plán vlády. Kdy otevřou školy, obchody či restaurace

Kdo a jak bude ve skupinách učit?
Pedagogové s jakýmkoli ohrožením (senioři, diabetici, lidé s oslabenou imunitou a chronickým onemocněním) se do škol nevrátí, budou pokračovat v distanční výuce. V homogenních třídních skupinách se počítá s dopolední účastí asistentů pedagogů, kteří budou s dětmi pracovat podle pokynů učitele ve stejném režimu jako žáci při domácí výuce. Odpoledne se ve skupinách vystřídají vychovatelé a asistenti, budou se psát úkoly, procvičovat, sledovat vzdělávací pořady.

Rozhodnutí o zařazení dítěte do běžné výuky bude jen na rodičích? Když ho nechají doma, budou pobírat dál ošetřovné?
Bude to výhradně na rodičích. Pokud dítě pošlou do školy, o ošetřovné přijdou, v opačném případě ho budou dál čerpat na základě potvrzení příslušné ZŠ. Žádoucí je, aby se do tříd vrátili hlavně žáci, kteří nemají dobré technické či rodinné podmínky pro vzdálenou výuku.

Co druhý stupeň ZŠ?
Formou třídních hodin či konzultací by mohla v červnu probíhat i výuka žáků na 2. stupni ZŠ a středoškoláků kromě závěrečného ročníku. Pro ně ale bude do konce roku převažovat vyučování na dálku.

Dostanou děti klasické vysvědčení?
Ministerstvo školství vydá v tomto směru vyhlášku, podle níž klasifikace nebude probíhat tradičním způsobem. K závěrečnému posouzení nebude nutné získat určitý počet známek. Žádoucí bude slovní hodnocení zohledňující mimořádné podmínky. To se může objevit i na vysvědčení. Pokud jsou průměry známek součástí přijímacího řízení, vysvědčení z konce tohoto školního roku se vynechá.

Ministr vnitra Jan Hamáček
Prodloužení nouzového stavu bude nutné, řekl Hamáček. Roušky zůstanou

Budou se muset v družinách nosit roušky?
Klasické družiny fungovat nebudou. Identické skupiny mladších žáků ale budou moci pokračovat v odpoledním pobytu ve třídě. O nošení roušek při výuce i odpoledním programu rozhodne učitel, povinně je ovšem budou žáci nosit ve společných prostorách škol. Děti budou muset mít dvě roušky na den.

Školní jídelny budou fungovat?
Pokud splní podmínky epidemiologů, tak ano. V opačném případě se musí najít náhradní způsob stravování.

Počítá se s konáním dětských letních táborů?
Uvažuje se o vyrovnávacích letních kurzech táborového typu. Pokud se epidemie bude vyvíjet dobře, konaly by se v srpnu. O klasických prázdninových táborech se rozhodne až v květnu, ale ani ty pravděpodobně neproběhnou dříve než v srpnu.

Lidé v rouškách - Ilustrační foto
Změna pravidel u povinných roušek: Za co hrozí pokuta, kde si ji lze sundat?

Mateřské školy se otevřou?
Provoz MŠ vláda nikdy nezakázala. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem. Ministerstvo školství ale připraví pro mateřinky „hygienický“ manuál. Pokud ho naplní, budou moci v omezeném provozu zahájit provoz nejspíše na konci května.

Kdy se budou konat maturity a přijímačky na SŠ?
S maturitami počítá ministerstvo školství po 1. červnu. V průběhu téhož měsíce se odehrají také jednotné přijímací zkoušky na střední školy. K dispozici budou nejen cvičné testy CERMATu z matematiky a češtiny, ale na kanále YouTube také výklad řešení úloh.

Jak jsou na tom vysokoškoláci?
Od pondělí 20. dubna jsou povoleny individuální aktivity pro studenty posledních ročníků vysokých škol (individuální konzultace, zkoušky, maximálně 5 osob). Od 27. dubna pak jsou povoleny aktivity pro studenty všech ročníků VŠ.