Zajímavý pohled na tuto situaci přináší průzkum společnosti Kaspersky „Jak COVID-19 změnil pracovní návyky“. V něm například polovina (51 procent) lidí pracujících z domova přiznala, že častěji navštěvuje pornostránky.

Až 18 procent dotázaných k tomu dokonce využívá přímo firemní zařízení. Osobní zařízení, na kterých vyřizují i pracovní agendu, využívá ke sledování pornografického obsahu 33 procent respondentů.

Zvýšené oblibě se těší i zpravodajské servery, víc než polovna účatníků průzkumu uvedlo, že se nyní častěji zajímají o zprávy. Takový fakt nepřekvapuje, protože lidé chtějí mít například co nejaktuálnější informace o nákaze covid-19.

Problém ale je, že 60 procent zaměstnanců tyto informace čerpá na zařízeních, na kterých zároveň pracují. Pokud si totiž zaměstnanci nebudou dávat pozor na zdroje informací a navštívené internetové stránky, mohou svá zařízení infikovat malwarem.

Ohrožení firemní infrastruktury

Zaměstnanci také častěji používají k pracovním účelům své soukromé služby či aplikace, tím ovšem stoupá riziko ohrožení firemní infrastruktury ze strany šedého IT. Například 42 procent zaměstnanců vyřizuje pracovní záležitosti ze svého soukromého e-mailu.

Téměř polovina (49 procent) také připouští, že v rámci  home office častěji používá soukromý e-mail. Na pracovních zařízeních také zaměstnanci v 38 procentech případů využívají různé platformy pro zasílání zpráv, které jim neschválilo firemní IT oddělení.

„Společnosti nemohou vyjít vstříc všem požadavkům svých zaměstnanců a umožnit jim používání jakékoliv online služby. Je proto nutné najít určitou rovnováhu mezi pohodlím uživatele, pracovními potřebami a bezpečností. Firma by proto měla poskytovat přístup k nezbytným službám a udílet přístup podle jednotlivých oprávnění, implementovat VPN a využívat zabezpečené a schválené podnikové systémy. Tyto typy softwaru sice mívají určitá omezení, která snižují uživatelskou přívětivost, ale nabízejí vyšší stupeň ochrany,“ uvedl Andrej Evdokimov, odborník na kybernetickou bezpečnost ve společnosti Kaspersky.