Okresní i hradecký krajský soud nejprve daly kapucínům za pravdu a klášter se stal majetkem státu. Od něj řád zamýšlel získat klášter v církevních restitucích. Nejvyšší soud však letos v červnu verdikty nižších soudů na základě dovolání kraje a státu zrušil a věc vrátil k okresnímu soudu k novému projednání. V červenci řád kapucínů oznámil stažení žaloby. Učinil tak na základě doporučení biskupů, kteří o stažení církevních žalob na kraje rozhodli 7. července ve Velehradě.

Zástupci kraje a Opočna již měli první jednání o možném dalším využití kláštera a přilehlého pozemku. Pro kraj jde o zbytný majetek. "I proto jsme už vyvolali první předběžné setkání se zástupci města Opočno, které má o klášter zájem. Necháme si vypracovat nový znalecký posudek na hodnotu celého areálu a společně budeme hledat smysluplné využití bývalého kláštera do budoucna," uvedl krajský radní pro investice a majetek Josef Dvořák (ČSSD). Starostka Opočna Šárka Škrabalová nedávno potvrdila, že město má nadále zájem získat areál kláštera v centru města do svého vlastnictví.

O tom, za jakých podmínek by mohl přejít klášter do vlastnictví města, rozhodne krajská rada a zastupitelstvo. "O dalším postupu můžeme rozhodovat, až dostaneme oficiálně potvrzené zpětvzetí žaloby o určení vlastnického práva ze strany Provincie kapucínů. To nám doposud od soudu nepřišlo," uvedl Dvořák.

Žalobu o určení vlastnictví podal řád v roce 2013, kdy kraj zveřejnil záměr klášter prodat jakožto nepotřebný majetek. S Opočnem uzavřeli kapucíni dohodu, že pokud klášter získají, tak jej bezúplatně převedou město. Kraj v minulosti bezúplatný převod městu Opočno odmítl a následně nabídl areál k prodeji, znalec odhadní cenu vyčíslil na 8,5 milionu korun.