Teprve poté, co samosprávy pozemky získají, se mohou ucházet o státní a evropské dotace na rekonstrukci komunikací. Žádat o ně budou přímo u jenečského statku a k převodu se vyjádří ministerstvo.

Na statek v Jenči, který převzal zbytkový majetek po zrušení státních statků v ČR, bylo převedeno právo hospodaření k mnoha státním pozemkům v celé ČR. Jen v Plzeňském kraji jde o více než 1200 pozemků, z toho 645 pod komunikacemi v městech a obcích, ale bez Plzně.

"Byla to iniciativa našeho kraje, protože těch státních statků bylo nejvíc v severozápadních Čechách, kde byl (poválečný) odsun," řekl náměstek plzeňského primátora Petr Náhlík (KDU-ČSL). SMOPK podle něj loni vyvolalo jednání s ministerstvem zemědělství, pod nějž SSJ spadá. Díky vstřícnosti ministra a odboru majetkového vyrovnání se podařilo rozhýbat proces, který vyvrcholil novelou zákona, uvedl Perlík.

Do současné doby byl k převodu pozemků nutný souhlas vlády. Novelou zákona, kterou parlament přijal, zjednodušil stát převody pozemků na obce.

"Setkali jsme se v tomto týdnu v Rokycanech s právníkem ministerstva zemědělství. A teď budeme s ministerstvem průmyslu a předkladatelem zákona spolupracovat na vydání metodického pokynu," řekl Náhlík. Podle sdružení obcí by měl mít takovou podobu, aby ho dokázaly zvládnout i malé obce. Garantem pokynu, podle něhož se bude postupovat, je ministerstvo průmyslu, nikoli ministerstvo zemědělství. Díky němu budou moci kraje a obce žádat o pozemky už v lednu.