Krajské volby po polovině vládního volebního období většinou vyhrává opozice, ale Andrej Babiš už si zvykl na to, že v tomto typu hlasování nebere vítěz vše. Před čtyřmi roky kandidáti hnutí ANO suverénně zvítězili, ale v konečném součtu jim to stačilo jen na obsazení tří hejtmanských postů, a to v Moravskoslezském, Ústeckém a Zlínském kraji.

Ve všech ostatních uspěli zástupci současné vládní koalice s výjimkou Pardubického kraje, jemuž už třetí volební období vévodí sociální demokrat Martin Netolický.

Z toho důvodu opozice zřejmě nebude v kampani zdůrazňovat, že u uren půjde o referendum o vládě Petra Fialy. Lze také očekávat, že zatímco trojblok Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) bude kandidovat jednotně, hnutí STAN a Piráti půjdou samostatně a budou se před sněmovními volbami chtít hodně zviditelnit. Po sečtení hlasů ale budou pětikaoliční strany držet basu a snažit se získat co nejvíc hejtmanských křesel.

Letos se uskuteční také senátní volby. Vše důležité najdete v tomto článku:

Volební rok 2024 zahrnuje i výběr třetiny senátorů, tedy obsazení 27 míst v horní komoře. Deník odpovídá na související otázky
Senátní volby 2024: Termíny, kde se v Česku volí, co hlasovací lístky, pravidla

Kdy se volí?

Prezident republiky Petr Pavel letošní termín ještě nevyhlásil, ale v duchu již přijatého zákona, který začne platit v roce 2026, se volby pravděpodobně uskuteční počátkem října.

V tom případě lze uvažovat o tomto termínu: V pátek 4. října 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 5. října od 8:00 do 14:00 hodin.

Kde se volí?

Ve 13 krajích. Hlasování probíhá jen na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstva kraje nekonají.

Kdo může volit?

Občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Musí mít trvalé bydliště v obci, která spadá do územního obvodu daného kraje. Překážkou pro výkon volebního práva je výkon trestu odnětí svobody a účast na zahraniční vojenské misi vojáka z povolání nebo vojáka v záloze. Občané pobývající v zahraničí volit nemohou.

Jak se volí?

Do krajů se volí poměrným systémem, je nutné překonat pětiprocentní hranici. Vybírat lze jen z kandidátek politických stran, hnutí a koalic. Momentálně má nejvíc zastupitelů hnutí ANO, ODS, Piráti, STAN, SLK, KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09 a KSČM. Při hlasování prokáže volič svou totožnost platným občanským průkazem (od roku 2025 by to mělo jít i pomocí Občanky v mobilu). Následně obdrží prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Do obálky může vložit vždy jen jeden hlasovací lístek.

Kdo může kandidovat?

Plnoletý občan České republiky, který má trvalý pobyt v některé z obcí náležících do územního obvodu kraje a současně u něj neexistuje překážka ve výkonu volebního práva (výkon trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti). Funkce člena krajského zastupitelstva je neslučitelná s funkcí na ministerstvu, v ústředním orgánu státní správy nebo jiném orgánu státní správy s celostátní působností.

Naopak krajským zastupitelem se může stát ministr, poslanec, senátor nebo obecní zastupitel.

V letošním roce čeká Česko hned několik voleb. Proč jde o Fialův rok naděje? 

Český premiér Petr Fiala
Politická scéna 2024 aneb Fialův rok naděje: Důchodová reforma i eurovolby

Hlasovací lístky

Občané zapsaní ve voličských seznamech je dostanou do schránek nejpozději v úterý tři dny před zahájením voleb, k dispozici budou také ve volebních místnostech.

Preferenční hlasy

Volič může zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty na jednom hlasovacím lístku. Jestliže kandidát získá nejméně pět procent preferenčních hlasů z celkového počtu platných hlasů, které příslušné volební uskupení získalo, připadne mandát přednostně tomuto uchazeči.

Voličský průkaz

Na voličský průkaz mohou lidé hlasovat v kterékoli volební místnosti v územním obvodu kraje, kde mají trvalé bydliště. Na dálku lze žádost o průkaz podat nejpozději sedm dnů před konáním voleb. A musí být podána písemně poštou nebo datovou schránkou s úředně ověřeným podpisem. Lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu končí dva dny před otevřením volebních místností. Vydaný voličský průkaz je platný pouze pro jedny volby.

Poslední krajské volby

Před čtyřmi roky se volilo v době covidu, takže lidé mohli hlasovat i z aut nebo ve speciálních zařízeních. Průměrná volební účast se vyšplhala na 37,95 procent. Nejvyšší účast byla ve Zlínském kraji, kde k volebním urnám dorazilo 41,19 procent voličů, nejnižší naopak v Ústeckém kraji, kde své hlasy odevzdalo jen 31,3 procenta voličů. Do voleb bylo zaregistrováno 207 kandidátních listin. Nejvíc, konkrétně dvacet, subjektů se ucházelo o přízeň v Moravskoslezském a Jihočeském kraji.

Před čtyřmi lety krajské volby vyhrálo hnutí ANO s 21,8 procenty hlasů (178 mandátů), druhá byla Česká pirátská strana s 12 procenty a 91 mandáty, třetí ODS se sedmi procenty a 53 křesly.

Státní finanční příspěvek za každého krajského zastupitele pro příslušnou politickou stranu činí 250 tisíc korun ročně.