Kdy by mohlo mít Česko pátý národní park?
Pokud půjde vše ideálním tempem, Křivoklátsko, respektive část území, by mohla být v závěru roku 2024 vyhlášeno národním parkem.

Odpůrci národního parku vás kritizují kvůli zvolenému termínu vyhlášení. Kvůli povolebnímu bezvládí prý starostové nestihnou podat námitky.
Z osobní zkušenosti, jelikož jsem byla starostkou, vím, že nová zastupitelstva mají termín, do kdy se mají ustanovit. V řadě případů byli zvoleni ti samí lidé. Na podání připomínek je čas tři měsíce, vše se dá stihnout. Navíc ve zveřejněném záměru je téměř vše, co jsme s obcemi projednávali. Nikdo nemůže říci, že dostává naprosto novou věc.

Křivoklátsko
Česko bude mít další národní park. Křivoklátsko jím vyhlásí do dvou let

Může se stát, že nakonec k vyhlášení nedojde?
Stát se může cokoliv. Záměr může shodit ze stolu vláda, Poslanecká sněmovna. Vzhledem k tomu, že tento bod je součástí programového prohlášení vlády, je riziko spíše malé.

Co by změna ze statutu chráněné krajinné oblasti na národní park přinesla?
Už dnes jsou na místa se vzácnou faunou a flórou vstupy omezeny. Jsem přesvědčena, že obyvatelé a turisté změnu skoro nepocítí.

Ale lidé se bojí omezení či zákazu vstupu do lesa…
Lidé budou moci chodit do lesa tak, jak jsou zvyklí. Status národního parku je plánován na maximálně šestnácti procentech nejcennějšího území současné rozlohy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Tam je už nyní vstup povolen pouze po značených stezkách, jsou zde národní přírodní rezervace. Takže z tohoto pohledu se nic nemění.

Šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš
Bartoš ustoupil tlaku starostů. Žádosti o dotace na opravu škol prodlouží

Dotkne se změna ochrany třeba vodáctví na Berounce?
Rozhodně ne, a to z jednoho prostého důvodu. Velká část řeky zůstává mimo plánovaný národní park a ani podél malé části koryta Berounky, která zasáhne do parku, se pro rybáře nic nezmění. Stejně tak ani pro cyklisty, kteří hojně navštěvují Křivoklátsko. Budou moci jezdit po stezkách a cestách jako doposud.

Značka národní park znamená příliv turistů.
Nemusí to tak být. Jen značka nestačí, vše musí být ještě provázané s další infrastrukturou. Křivoklátsko dnes nabízí především procházky úžasnou krajinou.