Ceny kroužků se liší podle místa a náročnosti výuky. Jedno pololetí v soukromém ateliéru známé pražské malířky může stát až pět tisíc korun. Zato za výtvarný kroužek ve Středisku volného času Ostrava – Zábřeh, který funguje jako příspěvková organizace, zaplatí školák jen 650 korun.

Pokud ctižádostiví rodiče vyberou dva dražší kroužky – například individuální jazykový kurz a výuku kresby v ateliéru renomované umělkyně, musejí počítat až se dvěma tisícovkami měsíčně navíc.

Stejně si připlatí i rodiče, kteří mají dítě se sportovními ambicemi. Soukromá fotbalová škola, ve které se malým sportovcům věnují profesionálové, může stát i deset tisíc korun jen za jedno pololetí.

BAVIT TO MUSÍ DĚTI, NE RODIČE

Jak ale zjistit, do čeho má smysl investovat a kdy se dítě v kroužku zbytečně trápí? Ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin Zdeněk Slejška rodičům doporučuje, aby při výběru zájmové činnosti potlačili vlastní ambice a drželi se především toho, co láká samotné dítě.

„Měli by potomka nechat, aby si nejprve vyzkoušel, co ho baví. Potom si sám vybere, v čem se chce zdokonalovat. Pokud rodič tráví s dítětem dost času a pozoruje jej, lehce pozná, k čemu má vlohy,“ říká Slejška. Zároveň nabádá matky a otce, aby zohlednili i postřehy jiných lidí. „Rodič totiž může mít utkvělou představu o tom, v čem dítě vyniká. Realita ale někdy bývá jiná. Ptal bych se proto raději také na názor učitelů či volnočasových pedagogů. Ti umějí vlohy dítěte nezávisle posoudit,“ radí odborník. K rozpoznání talentu zatím ještě nevyhraněných dětí lze použít rovněž různé pedagogické pomůcky.

„Před časem jsme vytvořili internetovou aplikaci s názvem Co umím. Dítě si na osobní účet ukládá záznamy o svých výtvorech, zálibách a zájmech,“ vysvětluje Slejška.

Může jít třeba o obrázky, fotografie modelů letadel a keramických výrobků. Do aplikace lze nahrát také videozáznam z tanečního či divadelního vystoupení, zvukový záznam koncertu na umělecké škole, písničku nebo textový dokument se slohovou prací. „Záznamy přibývají a z kumulace určitých dovedností či postřehů v portfoliu začne být časem zjevné, co dítě dělá rádo a kdy jeho zájem rychle opadl,“ dodává ředitel EDUin.

PLAVÁNÍ VE ŠKOLE A ZDARMA

Rodiče, kteří nechtějí vychovat houslového virtuosa nebo vrcholového sportovce, by měli podle tiskové mluvčí ministerstva školství Jarmily Balážové využít nabídky školských zařízení, jako je družina či školní klub. Dítě se v nich procvičuje v komunikaci, empatii, asertivitě a věnuje se pestré škále činností. „Mimoškolní aktivity nabízejí domy dětí a mládeže, různá střediska volného času nebo nestátní neziskové organizace. Například Junák, Pionýr nebo Skaut,“ upozorňuje Balážová.

O jednu dovednost se ale rodiče starat nemusejí – plavat se děti naučí ve škole. Od letošní školního roku je plavání na 1. stupni základních škol povinnou součástí výuky. Nový předmět zahrnuje lekce v rozsahu nejméně čtyřiceti hodin. Za dopravu ze školy do bazénu rodiče platit nebudou, zaplatí ji stát. „Ministerstvo do škol v první etapě výukového programu na úhradu nákladů rozdělí 17 679 097 korun. Peníze budou zaslány z ministerstva školství na krajské úřady do 8. října. Zažádat o ně může ředitel školy,“ říká Balážová.

Ze školy na flétnu nebo na fotbal? Nabídka kurzů je široká

Ve vyhledávači Kroužkuj.cz lze procházet nabídku zájmových kroužků podle místa bydliště a zálib dětí. Založila ho ředitelka komunitního webu ProMaminky.cz Alexandra Wolfová.

Které kroužky stojí nejvíce peněz?
Mezi nejdražší kroužky se řadí ty, kde je nejméně dětí na učitele. Individuální kroužky, například hudební nebo některé taneční, jsou vždy nákladnější než ty kolektivní. Dražší bývají také ty kroužky, pro které je třeba zajistit specifické prostředí, jako je bazén či tenisové kurty. Cena roste kvůli vyšším cenám za pronájem prostoru. Vyšší cenu mohou rodiče očekávat rovněž tehdy, když přihlásí dítě na kroužek, který je svým zaměřením jedinečný a lektoři musejí mít specifické dovednosti, vzdělání či zkušenosti.

Existují kroužky zdarma?
Ano, některé kroužky jsou dotované, třeba Evropskou unií. Bezplatné kroužky lze najít například na webových stránkách s názvem „mamprostor.cz“. Tam teď pro pražské děti nabízejí novinářský nebo filmový kroužek. Naučí se v něm pracovat s fotoaparátem, kamerou, psát scénář i stříhat videa.

Narazila jste v nabídce na nějaké neobvyklé zájmové aktivity?
Některé kroužky kombinují více směrů a rozvíjejí dítě všestranně. Mně se moc líbí například brazilské bojové umění capoeira. Je to kombinace muziky, tance, boje a akrobacie. Zaujal mě také tisk s malováním na 3D modely.

Na co by si rodiče měli dát při výběru pozor?
Měli by vždy dbát na to, aby dítě nezahltili. Je dobré využívat zkušebních lekcí. Vyplatí se zůstat při výuce s dítětem a pozorovat, zda se zapojuje, jak k dětem přistupují lektoři, jaká vládne atmosféra v učebně. Po lekci si pak s dítětem povídat, ptát se ho, co se mu líbilo či nelíbilo, a proč. Někdy ani nejsou otázky nutné. Stačí nechat dítě mluvit a rodiče se kolikrát dozvědí více informací, než očekávali.

Jak rodiče poznají, kterou dovednost by měli u dítěte rozvíjet?
Důležité je vnímat, jaké aktivity dítě baví. Všímat si, zda si doma každou chvíli pobrukuje písničky, umí spousty básniček. Uvědomit si, že se holčička nakrucuje a rytmicky poskakuje, jakmile zazní hudba. Pokud dítě rádo kreslí nebo tvoří, pravděpodobně bude nadšené z výtvarného kroužku nebo keramiky. Při výběru kroužků je rovněž dobré brát v potaz, jestli je dítě spíše společenské nebo introvertní. Introverti se nebudou dobře cítit v kolektivních sportech.

Co když dítě baví všechno stejně?
Hlavně u dětí v předškolním věku je zcela běžné, že je baví od každého něco a netíhnou k ničemu konkrétnímu. V takovém případě dětem nechte volnou ruku a ptejte se, co by je bavilo. Některým dětem bohatě stačí vyžití ve školce a jsou rády, když mohou jít odpoledne na kolo nebo na hřiště.

A pokud i přesto rodiče chtějí někam svého potomka poslat, jaký kroužek by měli vybrat?
Jestliže má dítě nějakého dobrého kamaráda, ať se poptají jeho maminky, na jaký kroužek bude chodit. Třeba by mohli chodit společně. Především u menších dětí je však potřeba dávat pozor na to, aby kamarád nebyl jediný důvod, proč na kroužek chtějí chodit. Časem by se tam dítěti pravděpodobně přestalo líbit.