Odstranění horní hranice, od níž už se pojistné neodvádí, požadují komunisté dlouhodobě. Dosud nebyli úspěšní.
"Zavedením maximálního vyměřovacího základu byla snížena nejen míra solidarity, ale též sníženy příjmy státního rozpočtu určené na sociální transfery," píšou předkladatelé v důvodové zprávě. Současná úprava je podle nich ještě více nesmyslná na pozadí současné ekonomické krize.

Strop zavedla novela o pojistném na sociální zabezpečení platná od roku 2008. Představuje 48násobek průměrné mzdy.

Už v únoru komunisté předložili návrh na zrušení stropu v případě zdravotního pojištění, který je nyní 72násobkem průměrné mzdy. Vláda s předlohou nesouhlasila, k nynější předloze teprve stanovisko vydá. O obou novelách rozhodnou zákonodárci.