Lessyho přístup označil Kubice za nekonstruktivní, vzájemné vztahy za vážně narušené. Dotlačit Lessyho k rezignaci prý však zatím Kubice nechce. „V žádném případě doba nenazrála do takového řešení,“ uvedl ministr.

Poradní komise ministra vnitra doporučila například zrušit nebo zcivilnit celkem více než 2000 především manažerských pozic, úsporu vyčíslila na necelou miliardu korun. Návrh počítá s tím, že by mělo naopak přibýt policistů v přímém výkonu služby.

Policejní prezidium ovšem komisi vytklo, že nevzala v úvahu například výdaje na případné vyplácení policistů v záloze nebo na následnou výsluhovou rentu. Vedení policie spočítalo, že úspory by činily pouze necelých 168 milionů korun, výdaje by se prý navíc mohly naopak dočasně zvýšit. Kubicemu se například nelíbí, že se Lessy v dokumentu zabýval návrhy, které byly již dříve odsunuty jako nereálné. „Určitě nejsem spokojen s nekonstruktivním přístupem v této oblasti,“ uvedl ministr.

Kubice před několika dny uložil Lessymu, aby připravil návrh nové vzorové systemizace, tedy rozpis policejních míst, včetně služebního ohodnocení a zařazení do tarifních tříd. Kubice dnes uvedl, že Lessy by měl své materiály vytvořit do 26. listopadu. Policejní prezident má při tom spolupracovat s některými krajskými policejními řediteli.