Ministryně školství Dana Kuchtová přijela osobně pozdravit žáky do několika pražských základních škol. Mluvila sdětmi, jejich rodiči i pedagogy. Tématem byla bezpečnost dětí, ale rovněž nová reforma. Jako první navštívila žáky první třídy vZákladní škole Bohumila Hrabala vZenklově ulici. Popřála jim mnoho úspěchů, poprosila je, aby na sebe dávaly pozor a předcházely úrazům. Učitele speciálně poprosila o spoluúčast na tvorbě reformy. Podle vlastních vzdělávacích programů začínají učit vprvním a šestém ročníku. První den vZŠ Zenklově ulici potvrdil letitý neduh, že rodiče připravují děti do první třídy lekcemi, které mají děti absolvovat až ve škole.

„Někteří žáci dovedou počítat, jiní číst,“ řekla pedagožka ze ZŠ Zenklova ulice.

Ministryně Kuchtová si prohlédla jazykovou učebnu a počítačovou laboratoř, kterou se podařilo vybavit zprostředků evropských fondů. Na dotaz, co se změní po reformě, Kuchtová odpověděla, že bude záležet především na přístupu učitelů.

„Školy by neměly zpracovávat dokument pouze formálně, ale skutečně podle něj učit,“ řekla ministryně.

Místo učení zbytečností by se měly děti učit komunikovat, vyhledávat informace, obhajovat svoje názory a navrhovat řešení. Mohou zmizet tradiční názvy předmětů jako je fyzika, chemie a přírodopis, mohou se spojit do oblasti Člověk a příroda, výtvarná nebo hudební výchova do oblasti Umění a kultura. Bude záležet pouze na škole, jak vysoká bude míra zapojení těchto nových přístupů. I hodnocení budou odlišná. Zmizí tradiční předtištěná vysvědčení. Někde budou moct získat vysvědčení zosmi předmětů, jinde pouze ze čtyř.