A proto i pražský arcibiskup Dominik Duka požehnal palmové ratolesti v bazilice svatého Jiří na Pražském hradě. Po pražském posvěcení se vydal průvod i se zelenými ratolestmi ke katedrále svatého Víta.

Slavení Květné neděle je doloženo už od 7. století a tento den je spojován také s různými lidovými pověrami. Například by se nemělo nic péct, protože by se prý zapekl květ na stromech a neurodilo by se žádné ovoce.

Na Květnou neděli by se také měly oblékat nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Dříve se například domy vymetaly zelenými ratolestmi, aby se z nich odklidila všechna nemravnost a zhýralost.

Svatý neboli pašijový týden vrcholí při centrálních svátcích církevního roku památkou na ukřižování na Velký pátek a končí svátečními bohoslužbami k Ježíšovu vzkříšení a zmrtvýchvstání.