„Archeologové odkryjí dlažbu, kde jsou podle některých historických zdrojů ukryty základy původního sloupu," uvedl Skalický. Průzkum by podle něj měl mimo jiné zodpovědět otázku, zda bude domnělý podstavec schopen objemný sloup nést. Teprve na základě odborného stanoviska bude stavební úřad rozhodovat o stavebním povolení, které by vztyčení kontroverzního sloupu umožnilo. Konečné slovo bude mít Praha, která jako majitel pozemků musí dát k umístění monumentu svolení. Před rokem záměr schválila rada města.

Mariánský sloup se stal symbolem vítězství katolické církve nad protestanty v českých zemích. Stál blízko místa popravy představitelů českého stavovského odboje, která se odehrála v roce 1621. Po vyhlášení nezávislosti Československa v listopadu 1918 sloup strhli vlastenci.

Historici a památkáři nejsou v názoru na obnovu sloupu, který byl zničen po pádu habsburské monarchie, jednotní. Kolem znovuvztyčení sloupu se proto už dříve vedly bouřlivé diskuse. Dvě desetiletí o návrat památky usilují členové Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, kteří už dokonce mají kopii barokní památky připravenou. Vznik sloupu financují z darů. Dílo chtějí Praze věnovat. Odpůrci ale sloup považují za symbol pobělohorské doby, nejtemnějšího období českých dějin. Podle některých je připomínkou násilné rekatolizace naší země a zpátečnictví.