Uvedl, že zatímco se daří zeštíhlovat jeho úřad, rozjíždět elektronizaci veřejné správy, soustředit finanční injekce do hasičské techniky a modernizace služeben, nepovedlo se zastavit odchody policistů.

Během hodinové prezentace se Langer ani jeho náměstek pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Salivar slovem nezmínili o tragickém vývoji nehodovosti na českých silnicích a neschopnosti s ní bojovat.

Deset projektů, které byly spuštěny:

- moderní úřad, zjednodušená struktura, zeštíhlení o 14 procent zaměstnanců (2176 lidí odejde k 1. lednu 2009), 186 resortních nemovitostí se neužívá, a proto půjdou do dražby, z jejich prodeje se nakoupí zařízení pro policii a hasiče, nastavila se nová pravidla pro veřejné zakázky

- otevřená minulost – poznání, pochopení a vyrovnání s minulostí , samostatný Archiv bezpečnostních složek – snaha o digitalizaci a on line systém, z 872 lustrací policistů bylo patnáct pozitivních

- nová policie, cílem je dobře placený a motivovaný policista, který je hrdý na svou uniformu, 94 procent policistů si polepšilo platově, v červenci a srpnu se obrátil trend, přichází víc policistů než odešlo

 

- zvládl se přechod na nový služební zákon, v 1. pololetí měl kladný dopad na příjem 93 procent pokicistů, jejichž plat se zvýšil průměrně o 3 400 korun měsíčně, tedy 12,5 procenta

- projekt P 1000 – proměnit policejní služebny v místa bezpečí a profesionality – jsou na to vyčleněny tři miliardy korun, na internet bylo před rokem napojeno 9,8 procent služeben, nyní 98 procent

- hasičská technika, navýšení objemu finančních prostředků pro profesionální i dobrovolné hasiče, 200 milionů korun bude uvolněno na nákup hasičské techniky, po pěti letech budou cisterny bezúplatně převedeny dobrovolným hasičům- veřejná správa jako živý organismus, snížit objem regulační zátěže

- e-government jako prostředek zlepšení komunikace a služeb občanům, součástí je projekt Czech pointů, které budou celorepublikově fungovat od 1.1. 2008, datové schránky od 1.1. 2009 – obsahovaly by rozhodnutí soudů a naopak podání k nim z úřadů, avíza s červeným pruhem by občané dostávali na mobilní telefony, elektronická sbírka zákonů by mohla platit od 1.1. 2009

- boj proti korupci, strategie, víc se zabývat jejími příčinami, novela trestního řádu, protikorupční agenti, ostrý start protikorupční linky, protikorupční audity na jednotlivých ministerstvech

- vstup do Schengenského prostoru 1.1. 2008, analytické centrum pro kontrolu bezpečnosti, dokončení cizineckého a azylového zákona včetně projektu zelených karet, pracovní povolení a pobytové oprávnění

- digitální vysílání – bude spuštěno 10.10. 2010 v celé republice, od tohoto data budou k dispozici výpisy z katastru nemovitostí nebo obchodního rejstříku prostřednictvím digitální televize

Co se nepovedlo

- zastavit odchody policistů, absence rozumné personální politiky, v resortu pracuje 60 tisíc zaměstnanců, na jejichž platy se dává 34 miliard korun ročně

V roce 2005 odešlo 1164 policistů sloužících deset let, ale jen 123, kteří byli u sboru třicet let, 66 % příslušníků nesplňuje požadavek na vyšší než maturitní vzdělání

- CzechTek 2005, ze 125 podání byli postiženi pouze dva policisté, nová metodika by měla zabránit, aby se něco podobného v budoucnu opakovalo

- zamezit nedůvěře občanů v policii a policistů ve vlastní sbor, na jednoho policistu v ČR připadá 210 občanů, ve Švédsku 600, přesto lidé často nevidí policistu v ulicích, kde ho je třeba

- legislativní vzdělání – paragrafované znění zákona pro interní komunikaci, zákon o vnitřní bezpečnosti

Co vedení resortu nezmínilo

Na českých silnicích od začátku roku zahynulo o 123 lidí více než loni. O život letos při 117 134 haváriích zahynulo 705 lidí. O letošních prázdninách zemřelo při nehodách o 54 lidí více než loni.

Počet úmrtí leden-srpen

2006 - 582; prázdniny 152

2007 - 705; prázdniny 206