Cílem zákona je zajištění kvality, účinnosti a bezpečnosti humánních a veterinárních léčivých přípravků. Předloha například sjednocuje názvy léků s evropskou terminologií. S cenami léků tedy nemá tento zákon nic společného. "Nový zákon je zcela nezbytným právním předpisem a jeho přijetí je skutečně naléhavé. Jsme pod tlakem času, jinak nám hrozí odsouzení u Evropského soudního dvora," řekl ČTK po zasedání legislativní rady její předseda, ministr Cyril Svoboda (KDU-ČSL).

Evropská unie Praze vyčítá, že do českého práva zatím neuvedla nové evropské směrnice v oblasti léčiv. "Česká republika je v prodlení s přijetím nového zákona o léčivech téměř dva roky," připomněl Svoboda. U vládních legislativců naopak neuspěla novela zákona o ochraně spotřebitele, která má zakázat nekalé obchodní praktiky, například klamavou reklamu či agresivní styl prodeje. Ministerstvo průmyslu má normu výrazně přepracovat, zjednodušit a zkrátit - podle Svobody autoři zákona například obsáhle definují, co je bota nebo křišťálové sklo.

Svoboda a další členové rady rovněž doporučili kabinetu schválit zákon, který chrání označení zeměpisného původu. Týká se výrobků neodmyslitelně spjatých s místem původu, jako jsou třeba olomoucké tvarůžky. Žádost o zápis označení původu či zeměpisného označení by žadatel už Evropské komisi neposílal sám, ale pouze prostřednictvím českých úřadů. Legislativní rada vlády také posvětila změny související s novým insolvenčním zákonem, které se týkají celkem 96 norem ze soukromého i veřejného práva.