Naději pro pacienty s nádorem může znamenat terapie světlem. Podle šéfa Centra fotonické medicíny Romana Šmuclera sice nejde o všelék, ale menší nádory zlikviduje téměř jistě.

Již několik let se soustředíte na fotodynamickou terapii. Kdy je možné tuto metodu použít?
Využívá se zejména k diagnostice, protože ve speciálním světle svítí, a léčbě nádorů, kdy po ozáření nádor odumírá. Umí zasáhnout většinu nádorů, snad jen s výjimkou těch, kde pigmentace brání průniku světla, jako je melanom. Metoda je vhodná pro nádory v oblasti hlavy a krku, u jiných teprve probíhají klinické studie. Ideální je tam, kde z nějakého důvodu nemůžeme operovat – třeba u tepny nebo v obličeji.

Pokud pacient bude chtít tuto terapii zkusit, kam se musí vypravit?
Povrchová terapie, kdy se látka nanese na kůži, počká se několik hodin a pak se osvítí, je poskytována v každém kraji. Terapii systémovou, tedy aplikaci látky do žíly, kdy se ozáření provádí po několika dnech, zatím nabízí jen Centrum fotonické medicíny v pražské ulici Ke Karlovu. Když se terapie předepíše správnému pacientovi, pak je úspěšnost odstranění nádoru do průměru dva centimetry přes 90 procent. 
U rozsáhlých, často jinak neléčitelných nádorů se zlepší významně asi 70 procent pacientů. Zcela se odstraní 
40 procent nádorů.

Jak takové „spálení" nádoru probíhá?
Po podání látky infuzí se čeká jeden až čtyři dny podle typu nádoru. Ten pak ozáříme. Můžeme ho osvítit laserem z povrchu, ale světlo lze vláknem zavést i do organismu – třeba do krku. Jelikož příslušná vlnová délka světla je i v denním světle, musí být pacient v šeru, tedy u jedné 60W žárovky, jinak by ho světlo popálilo. Protože pálí i ozařování, je dobré pacienta uspat nebo mu místo nádoru znecitlivět. Ošetření lze takřka neomezeně opakovat. Z Londýna znám pacienty, kteří absolvovali léčbu již třeba pětkrát. Díky tomu žijí naplno i s nádorem, který sice nelze zastavit, ale žijí 
o nějaký ten rok déle.

Žlutou květinou proti smrtelné nemoci.