„Já nemohu nikomu vydat zdravotnickou dokumentaci. Musím ji mít k dispozici pro případnou kontrolu ze strany zdravotních pojišťoven. Pokud za mnou někdo přijde s podobným požadavkem, udělám z karty výpis, aby kolega lékař měl dostatek informací o pacientovi,“ řekla Deníku praktická lékařka Jana Krejčíková. A podobně se vyjádřili i další oslovení lékaři.

Jejich chování „posvěcují“ samotné zdravotní pojišťovny. Za všechny názor jedné z největších, a to Všeobecné zdravotní pojišťovny. „Nevydat zdravotní dokumentaci, na to má lékař nejen právo, ale je to dokonce i jeho povinností,“ uvedla Jana Víšková, mluvčí VZP. Předání dokumentace pacienta je ošetřeno v zákoně číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. Podle paragrafu 67b musí nově zvolenému lékaři předat všechny potřebné informace a pacient by vůbec do tohoto procesu neměl být vtahován. Jinými slovy, o dokumentaci by předcházejícího lékaře žádat neměl. „To by si měli vyřešit mezi
sebou prostřednictvím tiskopisů,“ tvrdí Víšková.

Lékaři musejí uchovávat zdravotní dokumentaci pacienta, který změnil lékaře nebo zemřel, plných deset let. Příslušná vyhláška také nařizuje způsob vedení, uchovávání a skartaci zdravotnické dokumentace.