Vloni tu lidé prostonali 104 747 532 dnů, přičemž délka průměrné neschopenky činila 36,5 dne. „Není se co divit, že Češi jsou tak nemocní, když lékaři neléčí příčiny chorob. Předepisují léky, které výhradně zvládají vedlejší problémy, jež pacienta obtěžují. Příčinu nemoci ovšem neodstraní,“ tvrdí lékař a místopředseda Svazu pacientů Karel Erben.

Podle něj je podnikání ve farmaceutickém průmyslu nastaveno na zisk, nikoliv ku prospěchu pacienta. „Přesně podle této rovnice je nastavena konstrukce léku při vývoji. Pacientům se má částečně ulevit, ale choroba musí přetrvat, aby po medikamentu zůstala poptávka,“ říká Erben. Klíčem ke kvalitnější léčbě je podle něj odstraňování společné příčiny civilizačních chorob. Tou je podle Erbena i řady zahraničních studií aminokyselina zvaná homocystein.

Její zvýšená hladina stojí za nemocemi jako jsou infarkt myokardu, mozkové příhody, cévní nemoci, rakovina, předčasné porody či potraty. „Když se zvýší podíl živočišných bílkovin, z nichž homocystein vzniká, a klesne příjem tří vitaminů – B6, B12 a kyseliny listové, které zajišťují jeho proměnu v neškodící látku, vzniká v homocysteinu trvalá porucha a prohlubuje se intoxikace organismu a vznikají choroby,“ tvrdí Erben.

Lékaři však jeho tvrzení odmítají. „Jsou překonaná a vyvrácená důkazy. Pád homocysteinového mýtu se datuje k roku 2000. Tvrzení kolegy Erbena je demagogie,“ tvrdí lékař Jiří Pešina. Erben oponuje studií profesora Grahama.

„Během sedmi let léčby u 9000 pacientů kleslo riziko onemocnění kardiovaskulárními chorobami o 62 % ve srovnání se skupinou 15 tisíc lidí, kteří vitaminy nedostávali,“ tvrdí Erben. Podle odborníků však žádná studie neprokázala pozitivní vliv snižování homocysteinu na jakoukoliv nemoc.