Další vzácné objevy patří do říše cévnatých rostlin. Tím je i růžkatec bradavčitý, který je chráněným, silně ohroženým druhem. „Je důkazem toho, že byť rybníčky vznikly kdysi dávno činností člověka, dnes je lze považovat za přirozené biotopy,“ uvedli přírodovědci ve svém prohlášení.

Čtyři herbáře mohou zájemci zhlédnout na výstavě Botanického oddělení Přírodovědného muzea Moravského zemského muzea Brno od úterka do 6. srpna v Dietrichsteinském paláci na brněnském Zelném trhu.
Botanická sbírka má milion položek. 500 let starý herbář ukáže vzácné rostliny

Ze zajímavějších druhů rostlin lze dále jmenovat masožravou bublinatku jižní. Drobný hmyz lapá do speciálních měchýřků. Ty se dokážou otevřít během zlomku vteřiny a nasávají kořist pomocí podtlaku. Uvnitř měchýřku se hmyz natráví a rostlina z něho získá potřebné látky. V naší krajině, kde se většina vodních nádrží používá k intenzivnímu chovu kaprů, nemá bublinatka ani tento druh mnoho šancí, kde se uchytit.

Zdroj: Youtube

Čtyři rybníčky u obce Toužim vykoupil Český svaz ochránců přírody v roce 2016 pomocí veřejné sbírky. Chtěl tím především ochránit místní populaci obojživelníků. Ochránci se zavázali, že o oblast budou vhodně pečovat tak, aby zde získaly prostor vzácnější druhy rostlin i živočichů.

Zámecká zahrada v Lysicích.
Zahradník ukáže mišpuli i fíkovnu. Zahrady zámku poté čeká oprava za 110 milionů