Promluvil i Josef Holec, 
98 letý veterán 1. Československého armádního sboru, který se v roce 1942 dozvěděl o vypálení Ležáků jako voják. „Vím, co je to válka. Přeji vám, ať nikdy nepoznáte válečné události, vypalování obcí, kruté a bezdůvodné vraždění lidí," vzkázal.

Osadu Ležáky vypálili nacisté jako odvetu za pomoc parašutistům, kteří v Praze zlikvidovali zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Dne 24. června roku 1942 osadu obklíčila německá policie, odvlekla její obyvatele z domovů a děti z okolních škol a Ležáky zapálila. Jejich obyvatelé byli převezeni do Pardubic na Zámeček, kde bylo 33 dospělých ve večerních hodinách zastřeleno.

Všechny ležácké děti byly odeslány do koncentračního tábora Chelmno. Přežily pouze dvě sestry Šťulíkovy, které byly vybrány k poněmčení.