Hans Adam II. se v Opavě zúčastní mimo jiné veřejného křtu knihy Pavla Juříka 
s názvem „LIECHTENSTEINOVÉ. Historie a sídla knížecího rodu", která vychází pod záštitou ministra kultury České republiky Daniela Hermana. Při této příležitosti Deník požádal knížete Hanse Adama II. o exkluzivní rozhovor.

Když se podíváme na krnovské 
a opavské erby, nelze přehlédnout, že patří ke státnímu znaku Lichtenštejnska. Je pro vás toto spojení jen zajímavým dozvukem minulosti, anebo máte 
k Opavě a jejímu okolí nějaký osobnější vztah?
Mám osobní vztah ke všem částem České republiky, 
v nichž mí předkové zanechali výraznou stopu. Navštívil jsem naše dřívější majetky v České republice již jako mladý muž a později jsem sem jezdil i společně 
s manželkou a dětmi. Pokud vím, většina lidí si Lichtenštejny spojuje především s lednicko-valtickým areálem, ale existují i další významná místa naší společné historie. A Opava patří mezi ně.
Říká se, že Lichtenštejnsko 
a Česká republika sdílejí více než 700 let společné historie. Jindřich I. z Lichtenštejna obdržel osadu Mikulov od Otakara II. v roce 1249 a v jihomoravském Vranově jsou pohřbena téměř všechna lichtenštejnská knížata od poloviny 17. století.

Stát Lichtenštejnsko, jehož současné hranice vymezil Napoleon, leží od Čech a Moravy poměrně daleko. Necítíte se 
v tomhle smyslu odtržený od původního domova?
Ano, můj otec vždy doufal, že se naše rodina jednou vrátí na naše rodové majetky 
v České republice. Třeba se jeho sen jednoho dne stane skutečností.

Lichtenštejnsko patří mezi nejbohatší země na světě v přepočtu HDP na obyvatele. Vás osobně americký časopis Forbes označuje za nejbohatšího šlechtice v Evropě. Stát, to ale nejste vy. Přesto mezi těmito údaji jistě existuje nějaká souvislost. Jakou vidíte vy?
Knížectví bývalo původně velmi chudou zemí a mí předkové ho museli finančně podporovat. Zavedli řadu reforem, jejichž cílem bylo zlepšit ekonomickou situaci, ale první světová válka, krize mezi světovými válkami 
a druhá světová válka znamenaly pro naše hospodářství obrovský krok zpět – a to i přesto, že knížectví bylo během obou těchto válek neutrálním státem.
Ekonomice se začalo skutečně dařit až po skončení druhé světové války, kdy se 
v západní Evropě opět začalo volně obchodovat. Ale ani hospodářský úspěch Lichtenštejnska zprvu nijak nepomohl knížecí rodině, která přišla o zhruba 80 až 90 procent svého majetku ve východní Evropě. Otci se sice na konci války podařilo zachránit většinu uměleckých děl z naší sbírky a převézt je do Lichtenštejnska, ale bohužel musel část sbírky prodat, a to společně s celou řadou nemovitostí v Rakousku, aby nás – svoji rodinu a provoz monarchie – uživil.

Kdy se tedy vaše rodinná situace začala obracet k lepšímu?
Krizová situace trvala až do roku 1970. Naštěstí se mi pak podařilo restrukturalizovat rodinné firmy tak, že se jim opět začalo velmi dařit, takže jsme si mohli dovolit koupit některá umělecká díla, která otec musel prodat, zpět, a také sbírky rozšířit 
o díla nová. Když se dívám zpět, nemyslím si, že by existovala konkrétní souvislost mezi ekonomickým úspěchem Lichtenštejnska a obnovením našeho rodinného bohatství. Ale zastávám názor, že určitě pomáhá úspěchu té či oné země, když její politici chápou, jak funguje svět byznysu – pak totiž mohou přijímat takové zákony, které vytvářejí prostor, 
v němž ekonomika vzkvétá. Stát může být dlouhodobě úspěšný pouze tehdy, vycházejí-li jeho náklady, zejména na školství, sociální zabezpečení a infrastrukturu, z jeho úspěšné ekonomiky.

Dnes se v celé Evropě mluví 
o krizi technického vzdělávání. Lichtenštejnsko je z velké části postaveno na průmyslu. Pociťujete krizi vzdělávacího systému 
i v Lichtenštejnsku?
Ne, Lichtenštejnsko je podle nedávno zveřejněných výsledků srovnávacích průzkumů, jako je například PISA, na špičce mezinárodního žebříčku – a to i díky svému duálnímu systému školství 
s velmi dobře strukturovaným středním vzděláváním, které vychází z učňovského modelu. Ale určitě se dá ještě leccos zlepšit.

Jste přísný otec a dědeček?
Ne, ale řekl jsem svým dětem, že se musí dobře učit, dobře chovat a vybrat si ke studiu takový obor, který je užitečný a umožní jim podporovat a uživit rodinu. Člověk může být jeden den velmi bohatý a druhý den o všechno přijít. Ve středověku přišel náš rod o všechen svůj majetek západně a jižně od Dunaje a musel vše vybudovat znovu na základech, které mu zbyly na Moravě. Pak jsme přišli téměř o veškerý majetek za Napoleona a pak ještě po druhé světové válce.

Nakonec mi dovolte ještě jednu otázku týkající se Opavy. Kdyby se vás některý z místních politiků či občanů zeptal, zda byste tady chtěl investovat a pomoci zvelebit někdejší lichtenštejnský kraj – co byste mu řekl?
Pokud by se vláda v Praze rozhodla vrátit nám majetek, který nám byl zjevně neprávem zabaven po druhé světové válce, když faktickou moc převzali komunisté, samozřejmě bychom začali do tohoto regionu opět investovat, jako jsme to dělali v minulosti.

Historie rodiny
- Prvním písemně doloženým příslušníkem rodu byl Hugo von Petronel, který kolem roku 1130 vybudoval u Mödlingu jižně od Vídně hrad Liechtenstein. První zmínka o Lichtenštejnech v Čechách pochází z roku 1249.
- Roku 1370 se podařilo Janu I. získat moravské panství Lednice, o dvě století později, v roce 1575, koupil Hartmann II. dolnorakouské panství Feldsberg (současné Valtice). Až do roku 1945 pak byly Valtice hlavním sídlem Lichtenštejnů.
- V rámci první pozemkové reformy v letech 1919 až 1938 bylo Lichtenštejnům vyvlastněno 60 procent pozemků. Tehdejší kníže František Josef II. rozhodl roku 1938 o přesídlení rodiny do Vaduzu.
- Poválečná československá vláda neobnovila diplomatické vztahy s Lichtenštejnskem. Po druhé světové válce proběhla další konfiskace Lichtenštejnského majetku na základě tzv. Benešových dekretů.
- Kvůli dlouhotrvajícím sporům o majetky oba státy neudržovaly až do roku 2009 vzájemné diplomatické vztahy.
- Současným vládnoucím lichtenštejnským knížetem je od roku 1989 Hans-Adam II., který má s manželkou Marií, hraběnkou Kinskou z Vchynic a Tetova, tři syny a jednu dceru. Následníkem trůnu je korunní princ Alois (*1968).