Ministr jej uděluje mimořádně těm, kteří se významně zasloužili o ochranu základních lidských práv a svobod – zejména lidského života a zdraví, základních principů demokratického státu nebo za jinou výjimečnou činnost, která přispěla k rozvoji a bezpečnosti ČR.

„Paní Rakušanová si Zlatou lípu zaslouží především za to, co jako první dáma Svobodné Evropy udělala pro svobodu v naší zemi. Šířila éterem naději v době beznaděje,“ řekl Vondra Deníku.

Cenu mohou získat jak občané České republiky, tak i lidé s cizím občanstvím.