Další zbytečné označení provozovny, nepotřebný seznam školených řidičů, porno časopisy pro poslance nebo povinné minimum vozidel a rakví pro pohřební službu. O tom, které z těchto a dalších tří nesmyslných byrokratických nařízení se stane Absurditou roku 2011, začala včera rozhodovat veřejnost v on-line hlasování na webu www.firmaroku.cz. Hlasovat je podle organizátorů ankety možné až do 18. listopadu. Vítězná absurdita pak bude vyhlášena 23. listopadu v Praze.

„Byrokratická zátěž je jednou z brzd konkurenceschopnosti České republiky. Patříme mezi země s nejvyšší administrativní zátěží v Evropské unii. Pro české podnikatele jsou největší překážkou časté legislativní změny a zbytečné navyšování administrativy. Vyplynulo to z přehledu konkurenceschopnosti sedmadvaceti členských států EU, který vydala v říjnu Evropská komise,“ uvedla za organizátory Aneta Kapuciánová. A právě upozornit na nesmyslná nařízení uložená podnikatelům a dosáhnout jejich zrušení je cílem ankety Absurdita roku 2011, která je součástí Firmy roku 2011 a Živnostníka roku 2011. „Její letos už pátý ročník přinesl přes 200 tipů, z nichž bylo vybráno sedm finálových nominací,“ doplnila.

„Letošní nominace ankety Absurdita roku dokládají to, že v naší zemi je ještě stále mnoho nařízení, která jsou nejen logicky nesmyslná, ale která také bohužel v praxi jen komplikují život firmám a podnikatelům, aniž by například státu přinášela nějaký reálný užitek,“ uvádí Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR. Oceňuje, že anketa pomáhá prostřednictvím tlaku na snižování administrativní zátěže přímo zkvalitňovat prostředí pro podnikatele. „Věřím, že i díky této soutěži budou podobné nesmysly co nejdříve zrušeny, a doufám, že je nenahradí nové. Stále více regulace a absurdních předpisů totiž v současnosti bohužel přichází z Bruselu. Boj se zbytnělou byrokracií a administrativními absurdnostmi je věčný, ale to neznamená, že ho nemáme vést,“ doplňuje Kužel.

Nominace:

Řidič nesmí přebrat hotovost
U příležitostné osobní přepravy musí dopravce zajistit, aby řidič nepřebíral přímo od zákazníka finanční hotovost. Jak to ale udělat v praxi? Třeba v situaci, kdy si fotbalový klub objedná pro své fanoušky na poslední chvíli autobus a s dopravcem se domluví na hotovostní platbě? Řidič se musí domluvit s některým z fanoušků, aby peníze od ostatních vybral. Pak musí zastavit a vystoupit, čímž se stane dopravcem. Teprve poté může peníze převzít.

Zbytečné identifikační číslo provozovny
Povinnost označit každou živnostenskou provozovnu desetimístným identifikačním číslem platí od loňského července, kdy nabyla účinnosti novela živnostenského zákona. Všechny provozovny měly být takto označeny původně od 1. srpna 2011, pod hrozbou až stotisícové pokuty. Absurdní je nejen to, že je další identifikační číslo zbytečné, ale i příběh této povinnosti - termín označení provozovny byl posunut o rok, ale zároveň se už uvažuje o tom, že se tato povinnost zruší.

Při ztrátě řidičského průkazu výměna dalších dvou dokumentů
Řidič z povolání má kromě řidičského průkazu i průkaz profesní způsobilosti řidiče (tzv. profesák) a kartu řidiče do digitálního tachografu. V obou průkazech je uvedeno i číslo řidičského průkazu, přitom pro to není závažný důvod. Pokud řidič ztratí řidičský průkaz, musí si nechat vyměnit i oba uvedené průkazy. Místo 50 tak zaplatí 950 korun.

S výpisem z trestního rejstříku na soud
Při zakládání společnosti musíte donést rejstříkovému soudu výpis z Rejstříku trestů. Ten je ale pro soud dostupný online. Podnikatel tak již při vstupu do podnikání dostává touto povinností od státu na srozuměnou, že musí mezi jednotlivými kancelářemi běhat on a nikoli lejstra.

Porno časopisy zdarma pro poslance
Podle tiskového zákona musí každý vydavatel poslat osm výtisků do sedmi definovaných knihoven. Podle této bizarní povinnosti přichází například všechny hobby, sci-fi či porno časopisy také do knihovny Ministerstva kultury a knihovny Poslanecké sněmovny. Jaké mají tyto dvě knihovny privilegium, že si tyto výtisky nárokují zdarma zákonem? Méně administrativně i finančně nákladné pro knihovny i vydavatele by bylo zaslat do knihoven rovnou elektronickou verzi.

Zbytečný seznam školených řidičů
Provozovatel školicího střediska pro řidiče musí zaslat nejpozději pět pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku obecnímu úřadu v sídle svého podnikání. A to pod pokutou 100 tisíc korun. Jenže z přihlášení žádná práva ani povinnosti pro nikoho nevyplývají, takový seznam je proto naprosto zbytečný. V připravované nové verzi zákona přibyla školitelům rozumná povinnost zaslat na obecní úřad do deseti dnů po skončení školení seznam absolventů, aby mohla být jejich účast zanesena do karty řidiče. Povinnost poslat seznam v pětidenním předstihu ale odstraněna nebyla.

Povinné minimum vozidel a rakví pro pohřební službu
Provozovatel pohřební služby musí mít alespoň o jedno pohřební vozidlo a o dvě transportní rakve nebo transportní vaky více, než činí jeho průměrná denní potřeba, minimálně však dvě vozidla a čtyři transportní rakve nebo transportní vaky. Stát má zřejmě stejné nároky na spolehlivost vozidel pohřební služby jako na vozidla záchranky. Svými požadavky znemožňuje provozovat přepravu nebožtíků malým podnikatelům.