Stovky nálezů exotických druhů klíšťat zaznamenali vědci z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Umožnil jim to projekt Najdipijaka.cz, který mapuje šíření pijáka lužního v Česku. Univerzita to uvedla v tiskové zprávě. Projekt vědci spustili loni na jaře. Ve druhém roce jeho fungování se jim díky informacím od lidí podařilo najít desítky nových míst, kde se exotické klíště vyskytuje. Pijáci lužní přenášejí řadu nebezpečných infekčních nemocí. Nejnebezpečnější jsou ale pro psy, protože přenášejí psí babeziózu, která může být bez včasné léčby pro zvířata smrtelná.

Klíště
Čtvrtina klíšťat zachycených v Praze měla boreliózu

„Výsledky dvou let sledování pijáků ukazují, že jsme  v České republice svědky expanze výskytu tohoto klíštěte. Za jeho šíření je zodpovědný především rostoucí pohyb lidí a psů po celém území Čech a Moravy. Se změnami výskytu pijáků úzce souvisí rostoucí riziko výskytu psí babeziózy,“ uvedla Domi-nika Maž-gútová, která  v projektu koordinuje práci s veřejností.

Návštěvníci z jihu

Díky projektu zaznamenali vědci i výskyt klíšťat rodu hyalomma, která mohou přenášet i krymsko-konžskou hemoragickou horečku, pro lidi ale příliš nebezpečná nejsou. Dospělí jedinci totiž obvykle nesají krev lidem. Odborníci zjistili, že koncem léta se tato klíšťata vyskytují v teplejších oblastech Čech a Moravy.

„Tato klíšťata jsou u nás doposud zřejmě návštěvníky z jihu, kteří přicestovali na stěhovavých ptácích. Díky metodám sekvenace DNA se nám podařilo potvrdit, že některá z nalezených klíšťat pocházejí ze subsaharské Afriky,“ uvedl jeden z autorů projektu David Modrý z Fakulty veterinárního lékařství VFU. „Typickým hostitelem hyalom (rod klíšťat, pozn. red.) jsou velcí kopytníci, naprostá většina nálezů z ČR pochází z koní. Tato klíšťata se dají snadno odlišit díky velikosti a příčně pruhovaným končetinám,“ dodal Modrý.

Klíšťata - Ilustrační foto
Borelióza a hra o čas: kontrola je základ. Ochrnul mi i obličej, líčil pacient