Jesličky či betlémy mají v českých zemích tradici starou přes 400 let. V Evropě se inscenované situace připomínající chvíli narození Ježíše Krista rozšířila díky sv. Františkovi z Assisi, který ve 13. století uspořádal poprvé živý betlém. Na tom, že se v Česku stavějí betlémy z figurek, má také velkou zásluhu františkánský řád a jezuité.

Josef II. je vykázal z kostelů

V Praze mohli lidé poprvé spatřit jesličky v kostele sv. Klimenta na Starém Městě v roce 1562, v dnešním areálu Klementina a někdejší jezuitské koleji. Přestože byly v některých dobách z kostelů vykazovány, neboť třeba císař Josef II. prohlásil tento zvyk za nedůstojný a naivní a betlémy v kostelech zakázal, jejich obliba se v českých zemích všeobecně rozšířila.

Betlémy se načas z kostelů přestěhovaly do domovů a různých oblastech českých zemí se vytvářely celé betlémářské tradice. Známá je zejména 200 let stará tradice třebechovických betlémů či betlémy z Třešti. Jesličky jsou však dnes téměř v každém kostele.

V Dejvicích mají Betlém z perníku

V Praze se letos připojilo pět kostelů a lidé mohou vybírat ze tří desítek. Pražské arcibiskupství vydalo brožuru, která kromě webu ukazuje, kam všude je možné se podívat. Kromě nejznámějších a oblíbených betlémů, před nimiž se tvoří dlouhé fronty, jako třeba na hradčanské Loretě, jsou některé betlémy netradiční.

Dejvický kostel sv. Matěje je proslaven perníkovým betlémem a v Petrovicích v kostele sv. Jakuba Staršího je betlém tvořen z fotografií přibližně 600 postav farníků - živých i zesnulých.

Nejstarší dochované jesličky v Čechách jsou v podzemí kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Pod schodištěm je vybudována kopie Svaté jeskyně, která byla vysvěcena v roce 1712. Má kolorované štuky s antickými motivy, kvetoucími keři a různými zvířátky. Údajně sem chodil pro inspiraci Bedřich Smetana.

Betlémy mají různou historii. Některé jsou vyrobeny na zakázku, jiné jsou dílem amatérské práce několika generací jedné rodiny. Postavičky betlémů často odrážejí obyčeje regionu, odkud pocházejí.