Ze statistiky Linky bezpečí vyplývá, že loni se 23 procent přijatých hovorů týkalo sexuality a sexuálního zrání. Za posledních deset let se přitom počet dotazů na tato témata zvýšil o více než polovinu. Mezi volajícími pak převažují dívky (64 %).

Konzultanti si ovšem všímají, že dětem chybí základní informace. Vždyť děti se sexuálními problémy nejčastěji svěřují svým vrstevníkům (46 %), kteří jsou také nejčastějším zdrojem informací. Za svými rodiči přijde pouze sedm procent dětí. „Jako rodiče bychom si měli uvědomit, že pokud s dítětem včas nepromluvíme my, udělají to jeho vrstevníci či média za nás, často však zkresleně či vulgarizovaně," varovala Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky, na kterou se obracejí například rodiče zaskočení předčasným sexuálním chováním dětí či komunikací se sexuálním nádechem přes internet a sociální sítě.

Kvůli nedostatečným informacím dětí se Linka bezpečí přidala k letošní mezinárodní kampani zaměřené na sexuální výchovu. Na facebookovém profilu pomocí interaktivních a zábavných videí vyvrací časté mýty spojené se sexuálním chováním.

Děti a sex

Dotazy v oblasti sexuality v letech 2006 – 2015  (v %)
Sexuální témata  30

Gravidita 

16
Sexuální vyzrávání  11
Menstruace  10

Pohlavní zneužívání 

9
Homosexualita  9

Znásilnění 

7
První sex  3
Sexuální vyzrávání – ostatní  3
Antikoncepce  1
Ostatní problémy  1