Jako lídr ČSSD je ale odhodlán vše přetavit do činů. O svých plánech mluví zapáleně a s vervou.  Na rozdíl od mnoha svých kolegů z různých stran má velkou přednost – za 2O let ve vysoké politice na něm neulpělo jediné korupční podezření.

Dva týdny před volbami vnější kulisy napovídají, že půjde o souboj dvou hlavních rivalů – Babišova hnutí ANO a vaší ČSSD. Platí to?

Doufám, že ano. Jsem rád, že témata, s nimiž jde sociální demokracie do voleb, všichni uznali jako silná a že je na nich postavena současná debata. V Česku máme dobrý ekonomický růst, nízkou nezaměstnanost, přebytkový rozpočet, a proto cítíme možná neopakovatelnou příležitost pustit se do toho, co je třeba udělat, aby republika do budoucna fungovala co nejlépe.

 Jde o to, s kým se do toho pustíte. V kuloárech běhá informace, že dopadnou-li volby tak, jak naznačují průzkumy, je už teď dohodnuta příští koalice, která bude stejná jako ta současná s tím rozdílem, že ANO bude mít premiéra a ministra vnitra, vy zůstanete na zahraničí a Milan Chovanec se přesune na dopravu. Co tomu říkáte?

Jsem si jist, že nic není dohodnuto, protože o všem rozhodnou voliči.  Sestavování budoucích koalic se z mého pohledu bude odvíjet od toho, kdo je ochoten uskutečnit potřebné změny.

Jaké hlavně?

Páteří našeho programu je podpora malým a středním českým firmám. Chceme docílit propojení výroby s vývojem, s nápady a šikovností. Místo využívání levné práce bychom se měli prosazovat díky vzdělaným lidem, tradici průmyslové výroby a technickým schopnostem.

Proč byste to nemohli dělat v koalici s hnutím ANO, které říká prakticky totéž?

Třecí plocha je přece jasná. Z ekonomického růstu v naší zemi mají dnes prospěch hlavně banky a nadnárodní korporace či vlastníci velkých majetků, kteří mají výhodné daňové podmínky a užívají si vysokých zisků. Naopak běžní zaměstnanci ze svých daní financují naprostou většinu veřejných služeb, aniž by měli odpovídající mzdy. My jsme udělali pořádek v daňové oblasti jen napůl, u těch malých a středních.

Teď nás čekají ti velcí, například ve farmaceutickém průmyslu nebo v zemědělství. Na těchto koncernech budoucnost naší země nestojí, my musíme stavět na našich šikovných lidech. Existuje třeba firma, která vyrábí špičkové navigační přístroje do letadel, je v tom nejlepší na světě, trhají jí to z rukou, a to by obecně měla být  naše cesta.

Podpora menších a zavedení sektorové daně pro ty největší je tedy pro ČSSD nepřekročitelná podmínka účasti v budoucí vládě?

Může to tak být. Když se podívám do programu hnutí ANO, je tam napsané, že agentury práce musejí zrychlit a usnadnit nabírání pracovníků ze zahraničí. V tom já vidím veliký problém. Nedávno mi jeden představitel ANO v debatě řekl, že si mám vzít příklad z Polska, kde mají milion ukrajinských pracovníků. V tom se ale nedomluvíme, vůbec nechápu, proč bych u nás měl opakovat polský model. Určitou migraci pracovní síly potřebujeme, ale musí být řízená a pod kontrolou.

Takový režim už například máme v programu Ukrajina, kde chceme cíleně přijmout deset tisíc Ukrajinců pro konkrétní firmy, podobně to může fungovat v Uzbekistánu nebo Mongolsku. Nesmějí se tu ovšem začít vytvářet ghetta a rozmáhat práce za minimální mzdu, která destruuje pracovní trh.

 Tím, že berou ponižujících 13 tisíc?

Pochopitelně. Podle statistických dat u nás Ukrajinci, kteří sem proudí právě třeba z Polska, berou o sedm tisíc méně než Češi.

Jak je možné, že to inspektoráty práce dovolí?

Ptám se stejně a do budoucna bych se chtěl zaměřit na to, jak inspektoráty práce fungují. Na můj vkus se chovají váhavě až nesměle, porušování zákoníku práce příliš neřeší a nepokutují ho. Tím pádem tu trpíme určitý šlendrián při porušování předpisů a pravděpodobně i zákonů. Kdybych vyhověl některým politikům, byznysmenům nebo panu Dlouhému z Hospodářské komory a pustil sem 150 tisíc Ukrajinců ročně, jen by to prohloubilo netransparentnost trhu práce a snížilo její cenu. To není v zájmu českého hospodářství.

Nýbrž jen v zájmu velkých firem?

Ano. Nechápu, jaký by mohl být zájem České republiky zaměstnávat lidi na úrovni minimální mzdy. Tady se zrovna dívám na čerstvé inzeráty z Vodňanských drůbežáren, kde se říká, že zaměstnají lidi za 12 500 korun včetně zahraničních pracovníků. Politická strana by přece měla mít na zřeteli zájmy všech, nejen firem z jednoho holdingu. Navíc mzdové podmínky jsou tam v reálu ještě horší.

Nejen mzdové, ale i pracovní, lidé v některých provozech chodí do práce nemocní, není tam vyhovující prostředí, nemají žádné bonusy atd.

Jistě, někdy to připomíná robotu ze 17. století. Majitelé dokonce najímají i velmi tvrdý management, který se chová vůči zaměstnancům neúprosně. To je způsob, jak vytahat z lidí co nejvíc a sedřít je z kůže. Levná pracovní síla z Východu má sloužit jako varování našim lidem, ať moc nebrblají a neopírají se o odbory, nebo je propustí a najmou levné Ukrajince. Tím se kromě jiného vytrácejí i požadavky na kvalifikaci, zručnost, zkušenosti. Nesmíme proto připustit, aby se tu vytvořily dva trhy práce, jeden pro domácí a druhý pro cizí.

Kladete důraz na inovace, nápady, šikovnost. Proč si myslíte, že se prosadí díky novým státním institucím, například České investiční bance nebo Průmyslově výzkumnému institutu. Copak by to podnikatelé nezvládli za výhodných podmínek sami?

Ale oni to opravdu sami nezvládnou. My jsme zřídili Český ústav informatiky, robotiky a kybernetiky, který naplno funguje od května. Díky tomu se vrátili špičkoví odborníci z Holandska a Francie, kteří se ujali řízení jeho jednotlivých sekcí. Institut pracuje s novými technologiemi a ovládá techniku, jež je pro malé a střední podniky nedostupná. Tady se ale dostanou k špičkovým zařízením, někdy i zapůjčeným ze zahraničí.

Takže úřad jako podpůrný, servisní pomocník?

Přesně tak. Když se podnikatel chce pustit do nějaké inovace, tady si to může celé nasimulovat a vyloučit slepé cesty. Zájem je obrovský. A to není všechno, jsou tam totiž i studenti, kteří v něm tráví spoustu času. Dostanou nejen prostor a vybavení, ale dokonce úkoly, které mají řešit, protože v institutu vědí, s jakými problémy se výrobci potýkají.

Koneckonců za tu krátkou dobu založili už dvacet start-upů. Tento ústav ale není jediný, mluvím o něm proto, že jsem ho nedávno navštívil a hovořil jsem s jeho šéfem profesorem Maříkem, který je nesmírně zajímavou osobností.

A proto také dostane 28. října vyznamenání od prezidenta republiky.

Zaslouženě. Podobná instituce je ale třeba i v Brně, a to je dobře. Česká republika nesmí být zemí, která je jenom subdodavatelem pro zahraniční firmy. Nejde o to, jak výrobek vypadá, ale o to, zda je v něm zhmotněna česká práce, nápady, kreativita. Naší ekonomice musejí dominovat podniky, kde jsou vývojová střediska a vytváří se obchodní strategie.