Pokud vaše ratolest celou základní školu profláká a v češtině prospívá s odřenýma ušima, může na dobré výsledky při přijímačkách pomýšlet jen těžko. Naděje ale umírá poslední, a právě proto existují odborně vedené přípravné kurzy na přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky - Ilustrační foto
Přijímačky na střední školy: procvičte si své znalosti gramatiky

„Vše záleží na typu kurzu. Řada přípravných kurzů na přijímací zkoušky počítá s tím, že studenti ze školy mají potřebné znalosti a potřebují se hlavně seznámit s typy úloh a učivo si procvičit. U kvalitních kurzů je lektor schopen látku studentům i dovysvětlit, ale je potřeba myslet na to, že je-li kurz skupinový, musí lektor jeho průběh přizpůsobit znalostem většiny. Opravdu velké mezery v učivu doženete pouze velmi intenzivní cílenou přípravou. Otázka však je, co vlastně má být jejím cílem. Přijímací zkoušky jsou jen začátkem cesty na střední školu, a pokud student už na základní neoplývá láskou k učení, na střední se to samo od sebe těžko změní, takže na náročném gymnáziu se pravděpodobně bude trápit,“ předpovídá Kateřina Kotková.

Specifická forma zadání

Je vhodné absolvovat takový kurz, i když žák na základní škole prospívá bez problémů?

„Jak už jsem říkala, testy obsahují i úkoly, jejichž řešení není pro studenty příliš obvyklé, například zmíněné hledání chyb v textu. Úlohy mají navíc poměrně specifické parametry a formulace zadání, se kterými se ve školních testech pravděpodobně také příliš často nepotkáváte. Proto pokud vám vyhovuje příprava s lektorem, který vám zodpoví případné otázky, může být dobré takový kurz absolvovat, i když se zvládáním učiva nemáte žádné problémy. Seznámíte se s typy úloh, strukturou testu, způsobem bodování i samotnými záznamovými archy, což vám při samotných přijímačkách může značně ulevit od stresu. Tento úkol ale můžou splnit i různé cvičné testy, záleží tedy opravdu na tom, jaký typ přípravy preferujete,“ uvádí odbornice ze společnosti Scio s tím, že veškerou látku, která se testuje v přijímačkových testech, musí děti znát ze základní školy.

Ilustrační foto.
Přijímačky na střední školy: procvičte si v testu logické myšlení

„Katalogy požadavků k přijímacím zkouškám, které jsou dostupné na webu společnosti Cermat, vycházejí z Rámcových vzdělávacích plánů. Specifická je na přijímacích testech především jejich forma – formulace zadání, typy některých úkolů, zápis odpovědí do záznamových archů. Tyto věci jsou důvodem, proč by nějaký ze způsobů přípravy měl zvolit i jedničkář – i kdyby se mělo jednat pouze o seznámení s podobou testů,“ dodává.

Nezdržujte se s tím, co hned nevíte

A jak se postupovat při samotné zkoušce? Je vhodné soustředit se nejprve na úlohy, za které je více bodů, nebo postupovat chronologicky?

„Pokud testové úlohy znáte a víte, že například máte problém se seřazováním částí textu, pak nemá cenu takovou úlohou začínat – ztratíte mnoho času a možná ji stejně nevyřešíte správně. Většinou se ale nevyplatí úlohy přeskakovat, aniž byste si přečetli zadání, mohou obsahovat zrovna tu látku, s níž nemáte žádné problémy a jejich řešení tak pro vás může být snadné,“ popisuje Kateřina Kotková.

Přijímací zkoušky.
Přijímačky na střední školy: Zkuste si test z českého jazyka

Když při samotné zkoušce narazíte na něco, na co si nemůžete vzpomenout, platí heslo: Zbytečně se nezdržovat. Úlohu si v testovém sešitě zřetelně označte, abyste se k ní nezapomněli vrátit po vyřešení snazších úloh, a pokračujte v testu dál. Nemá smysl se trápit vzpomínáním, časový limit běží a můžete zatím získávat body za úlohy, které jsou pro vás snadné.

Když nerozumíte zadání, je podle odbornice zbytečné obracet se na přítomného profesora. Zadavatelé zkoušek totiž obsah testů neznají a zadání studentům nevysvětlují, takže to nemá smysl. Jakákoliv forma nápovědy je pak nepřípustná. Pokud je žák přesto přistižen s tahákem nebo při konzultaci s kolegou, je v první fázi napomenut zadavatelem, pokud se jeho jednání opakuje, může být ze zkoušky vyloučen, což znamená, že v ní dále nepokračuje a zadavatel tuto skutečnost zaznamená do jeho materiálů.

Přijímací zkoušky na střední školu
Přijímačky na střední školy: Zkuste si druhý velký test z českého jazyka

„Když se to stane na prvním termínu zkoušky, student sice ještě pro získání bodů má druhý termín, ale připravuje se o možnost započítání lepšího výsledku, neboť bude mít pouze jeden platný test,“ uzavírá Kateřina Kotková.

Otestujte své znalosti podle knihy Pište správně česky

Zadání testu:

Zapište číslovku ve větě slovy:

O všech 22 745 účastnících můžeme jistě prohlásit, že si akci užili.

Jak správně vypadá skloňování číslovky?

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

Zákaz prodeje osobám mladším 18ti let.

Zákaz prodeje osobám mladším 18-ti let.

Který zápis je správný?

Zájezd nabízíme v sedmi a čtrnáctidenní variantě.

Zájezd nabízíme v sedmi- a čtrnáctidenní variantě.

Zájezd nabízíme v sedmi - a čtrnáctidenní variantě.

Zájezd nabízíme v sedmi- a čtrnácti-denní variantě.

Vyberte větu (věty), v níž jsou všechny číselné údaje zapsané správně:

Závod na 5 km začal ve 3.30 odpoledne, tedy v 15.30, a vítěz dosáhl času 18:37,50.

Závod na 5 km začal ve 3.30 odpoledne, tedy v 15.30, a vítěz dosáhl času 18:37:50.

Závod na 5 km začal ve 3:30 odpoledne, tedy v 15:30, a vítěz dosáhl času 18:37,50.

Závod na 5 km začal ve 3.30 odpoledne, tedy v 15.30, a vítěz dosáhl času 18.37.50

Které z následujících variant zápisu ceny zboží jsou v pořádku?

Po slevě zaplatíte jen 89,90 Kč.

Po slevě zaplatíte jen Kč 89,90.

Po slevě zaplatíte jen 89,90,– Kč.

Po slevě zaplatíte jen Kč 89,90,–.

Řešení testu:

Zapište číslovku ve větě slovy:

O všech dvaceti dvou tisících sedmi stech čtyřiceti pěti účastnících můžeme jistě prohlásit, že si akci užili. Správná je také tato možnost: O všech dvacet dva tisíc sedm set čtyřiceti pěti účastnících můžeme jistě prohlásit, že si akci užili.

Jak správně vypadá skloňování číslovky?

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

Který zápis je správný?

Zájezd nabízíme v sedmi- a čtrnáctidenní variantě.

Vyberte větu, v níž jsou všechny číselné údaje zapsané správně:

Závod na 5 km začal ve 3.30 odpoledne, tedy v 15.30, a vítěz dosáhl času 18:37,50.

Závod na 5 km začal ve 3:30 odpoledne, tedy v 15:30, a vítěz dosáhl času 18:37,50.

(Správně je jak varianta A, tak varianta C.)

Které z následujících variant zápisu ceny zboží jsou v pořádku?

Po slevě zaplatíte jen 89,90 Kč.

Po slevě zaplatíte jen Kč 89,90.

(Účetní znak ,– se používá jen u částek v celých korunách.)

Prvním velkým stresorem, který si naše společnost pro své dorůstající členy připravila, jsou přijímačky na střední školu.
Přijímačky na střední školy: procvičte si s námi logiku. Zvládnete test?

Zadání testu:

Dokážete odhalit všechny chyby v následujícím textu?

To by jsi tvrdil jen do doby, kdybys zjistil, jak na tom je. Viděl si ho snad v poslední době? Půjčil jsi od banky dvě stě tisíc, ale do stanoveného datumu je nevrátil. Mimo tohoto dluhu navíc dlužil i nějakým lichvářům. A jakoby toho nebylo málo, zapletl se s nějakým gangem. Mám zato, že krátce na to zmizel. Myslel sem, že si to věděl.

Vyberte správnou podobu sporného slova ve větách:

Využil mezery mezi nohama/nohami stolu a kopal mě oběma/oběmi nohama/nohami do kolene.

Dokázal se vztyčit na rukách/rukou.

Ta židle má nějak málo nohou/noh, ne?

Všechno jsem to vybudoval těmito svýma rukama/těmato svýma rukama/těmito svými rukama.

Byl to triumf/trumf naděje nad zkušeností.

Náš závodník triumfoval/trumfoval v rekordním čase.

Se statusem/státem/statutem amatéra nemůžeš očekávat stejné služby, jako mají profesionálové.

Ve firemním statusu/státu/statutu je jasně uvedeno, že takový postup je nepřijatelný

Řešení testu:

Dokážete odhalit všechny chyby v následujícím textu?

To bys tvrdil jen do doby, kdy bys zjistil, jak na tom je. Viděl jsi ho snad v poslední době? Půjčil si od banky dvě stě tisíc, ale do stanoveného data je nevrátil. Mimo tento dluh navíc dlužil i nějakým lichvářům. A jako by toho nebylo málo, zapletl se s nějakým gangem. Mám za to, že krátce nato zmizel. Myslel jsem, že jsi to věděl.

Vyberte správnou podobu sporného slova ve větách:

Využil mezery mezi nohami stolu a kopal mě oběma nohama do kolene.

Dokázal se vztyčit na rukách/rukou. (Oba tvary jsou v pořádku.)

Ta židle má nějak málo noh, ne?

Všechno jsem to vybudoval těmato svýma rukama.

Byl to triumf naděje nad zkušeností.

Náš závodník triumfoval v rekordním čase.

Se statusem amatéra nemůžeš očekávat stejné služby, jako mají profesionálové.

Ve firemním statutu je jasně uvedeno, že takový postup je nepřijatelný.

Zdroj: Dalibor Behún, Petr Behún: Pište správně česky – poradna šílených korektorů, Zoner Press 2015