V registru dolní komory byla k dnešnímu dopoledni oznámení sedmi desítek poslanců. Obsah čestných prohlášení zatím nebyl přístupný, dokumenty byly ve stavu prověřování.

Poslanci a další funkcionáři musejí podávat majetkové přiznání za předchozí rok vždy do konce června. U dokumentů dodaných poštou rozhoduje datum odeslání.

Členové sněmovního výboru kontrolují přiznání jen po formální stránce. Nezkoumají, zda je politici sepsali pravdivě. Kvůli nedodanému nebo špatně vyplněnému prohlášení může výbor podat podnět obecnímu úřadu v místě poslancova bydliště, sám zákonodárce postihnout nemůže. Případný postih od úřadu může dosáhnout až 50.000 korun.