V rozhovoru například odmítá spekulace, že by právě on měl vystřídat Josefa Baxu na postu šéfa Nejvyššího správního soudu.

„Mohu se tomu jen usmívat. Bylo by dobře se dívat na věci reálně a říct, kdo je vedle Josefa Baxy zakladatelem českého správního soudnictví a napsal všechny procesní předpisy, například správní řád soudní. Tím člověkem je místopředseda NSS Michal Mazanec. Myslím, že by si lidsky i odborně právě on zasloužil být pokračovatelem Josefa Baxy, byť na relativně krátkou dobu tří let,“ říká Fiala.

Pozastavuje se i nad podílem soudců na některých nekonečně se táhnoucích kauzách.

„Záleží na ráznosti soudce, jestli se rozhodne, že to, co dosud slyšel, četl a dověděl se o dané věci, je dostatečné. Vždycky se dá jít ještě o kousek dál a zkoumat detaily. Musí ale umět říci, že už to stačilo a může o dané věci rozhodnout, neboť má potřebné podklady k posouzení příběhu jako skutku a ví přesně, jaké právo použít a jak ho vyložit. Takže i soudci mohou nést část viny na prodlužování řízení, neboť se jim nechce rozhodnout, jsou hyperpečliví a pro jistotu zkoumají případ dál. Podstatou soudcovského řemesla je poznat, kdy už vím dost a mohu vyřknout verdikt,“ tvrdí vlivný soudce Fiala.

V rozhovoru sděluje i svůj pohled na ministerskou instrukci, podle níž se mají nově vybírat soudci, na nápad udělat z Nejvyššího soudu třetí odvolací instituci i na obecnější problematiku společenské smlouvy a vtahu občanů a elit.

Roman Fiala se vyjadřuje též ke stavu českého právního prostředí. „Jsem přesvědčený, že u nás je přenormováno, máme strašně moc předpisů, které skoro nikdo nezná, a tolikrát se změnily, že ani právníci netuší, která podoba zákona momentálně platí. Z toho je patrné, že to není úplně v pořádku. Předpisů stále přibývá a jejich složitost a provázanost je víc a víc komplikovaná, neboť ne vše vzniká zcela profesionálně.“

CELÝ ROZHOVOR S MÍSTOPŘEDSEDOU NS ROMANEM FIALOU SI PŘEČTĚTE V ZÍTŘEJŠÍM DENÍKU.