Novela o pohřebnictví míří do parlamentu. Co vám v zákoně chybí?
Přes veškeré snahy odborné veřejnosti byl kontakt s Ministerstvem pro místní rozvoj velmi omezený. Jednoduše ministerstvo si udělalo svoji novelu zákona o pohřebnictví a z našich odborných požadavků nezapracovalo téměř nic. Pohřebnictví potřebuje stabilitu a bez dobrého, jasného a konkrétního zákona ji nikdy mít nebude. Novela nahrává nepoctivým pohřebním službám, jak my říkáme „šmejdům". Kryje špatně odvedenou práci a umožňuje mimo jiné okrádat objednavatele pohřbů a bude likvidační pro mnoho pohřebních služeb.

Proč likvidační? Počítáte i s nějakým dopadem na zákazníky?
Spočítali jsme, že může dojít až ke 100procentnímu zdražení pohřbů. Proč je nasnadě, pohřební služby budou muset podle dikce vládní novely postavit dva prostory pro úpravu zemřelého a čekárnu, dvoje WC, jedno pro pracovníky pohřební služby a druhé pro návštěvníky, vzduchotechnika, topení, vybavení hygienického prostoru budou celkem znamenat až dvoumilionovou investici.

Vy jste měli několik konkrétních požadavků na nový zákon, které to byly?
Ze stávajícího návrhu zákona mimo jiné vypadla povinnost mít dvě pohřební vozidla, která zabezpečí pozůstalým řádné smuteční rozloučení v případě, když jedno pohřební vozidlo bude najednou nepojízdné. Nepodařilo se prosadit, aby se lidské pozůstatky z místa úmrtí převážely pouze na nosítkách a v hygienických vacích, a ne v konečných rakvích. To měla být pojistka, aby některé pohřební služby neprodávaly pozůstalým již použité konečné rakve!

Zmiňujete používání rakví. Zákon ale detailněji stanoví podmínky pro vícevrstvé papírové rakve, což byl dosavadní nešvar.
Právně řečeno, už současný zákon připouští používání rakví na bázi papíru. V září letošního roku vydaly pohřební služby společné memorandum, kde se shodly, až na jednoho účastníka, o nepoužívání papírových rakví. A proč? Protože papírové rakve, i když splňují technickou normu na zatížení víka (je neetické skládat rakve se zemřelým na sebe, tedy celou rakev položit na spodní rakev), v chladírnách, kde je vlhko, nabobtnají a těžko se manipuluje s víkem rakve. Jde potom velmi špatně zavřít a v neposlední řadě, když se poškodí voskový papír na dně papírové či kartonové rakve, dojde k rozmočení papíru či kartonu a nebožtík po nějaké době může vypadnout spodkem rakve. Navíc nákupní ceny papírových rakví kopírují ceny dřevěných rakví a dle našeho zjištění jsou neekologické. Na výrobu jedné papírové rakve je potřeba 2700 litrů vody, 70 Kwh energie, chemické prostředky v papírnách, použití barev.

Kromě dvou aut se řešil i maximální počet převážených nebožtíků. Proč?
Požadavek na převoz maximálně 4 lidských pozůstatků v pohřebním vozidle si vynutila praxe, neboť některá krematoria provozují „pohřební turistiku". Mají nakoupené náklaďáky a lidské pozůstatky svážejí od pohřebních služeb po celých Čechách, Moravě, Slezsku třeba po třiceti, někdy velmi nedůstojně neoblečené, rakve bez vík apod. Navíc objednatel pohřbu často netuší o „výletě" zesnulé osoby přes půl republiky do nějakého krematoria ke zpopelnění a můžeme jen spekulovat o jménu popela v urně z takovéhoto krematoria. Navíc by se do toho měl vložit místně příslušný finanční úřad, neboť se stává, že takováto pohřební služba účtuje objednateli pohřbu dopravu do krematoria a přitom ji neuskuteční a krematorium jí nic neúčtuje, což je podvod na zákazníka. Je samozřejmé, že cca 90 % takovýchto „pohřebních turistů" leží v papírové rakvi. Bohužel ministerská novela tuto činnost podporuje.

I v minulosti se hodně debatovalo o protežování některých pohřebních služeb ze strany nemocnic. Je situace lepší, či horší, než byla?
Zapomněl jste zmínit domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných, církevní zařízení a jiná sociální zařízení. Tam všude bují úplatky od pohřebních služeb. Dá se říci, že situace je horší a ministerská novela tento šlendrián ještě více umožňuje. Musím připomenout těmto zařízením a jejich zaměstnancům, že vizitka pohřební služby předaná pozůstalým je porušením zákona s mastnou pokutou.

Existuje rada, jak poznat kvalitní pohřební službu?
Doporučujeme vybrat si pohřební službu vždy dle svého uvážení, nebo na doporučení přátel a známých. Nevyužívejte doporučení od zdravotnického personálu, který může být uplacený. Když si nebudete vědět rady, využijte naše stránky www.aspscr.cz, kde jsme začali uveřejňovat v sekci „úmrtí" prověřené pohřební služby. Do konce příštího roku by tam měly být všechny pohřební služby, které projeví zájem o zveřejnění a splní naše přísná kritéria. Chtějte vždy na pohřební službě identifikaci zemřelého u obřadu (otevřít rakev), nebo máte právo na ukázku přímo v krematoriu, dle našich zkušeností je to snad to nejdůležitější. Dostane-li se vám informace rázu „babičku si nechte v paměti jako za živa", utíkejte od takové pohřební služby, i když bude pozlacená. A pozor, co je levné, může být ve výsledku drahé.

Poslední věci člověka. Jaké se chystají změny?